Poszukiwane grunty dla ekologicznego przystanku autobusowego

Władze Kielc ambitnie planują modernizację miejskiego systemu transportu poprzez wprowadzenie nowych autobusów elektrycznych i budowę związanej z nimi infrastruktury. Aby jednak te plany stały się rzeczywistością, miasto musi najpierw zdobyć odpowiedni teren, na którym zostanie wybudowana nowa zajezdnia dla ekologicznych autobusów. Bez takiego miejsca zakup i utrzymanie tych pojazdów nie będzie możliwe.

Ogłoszenie o poszukiwaniu terenu o powierzchni około 20 tys. m/kw., który służyłby jako lokalizacja dla nowej zajezdni, zostało już zamieszczone na stronie Urzędu Miasta Kielce oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach. Planowane jest wprowadzenie do użytku prawie 50 autobusów elektrycznych. Środki finansowe na pierwsze 20 pojazdów, dwa samochody kontroli ruchu oraz budowę nowej zajezdni pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach, Barbara Damian, wyjaśnia, że zarówno zakup autobusów, jak i budowa zajezdni będą finansowane w 85% ze środków zewnętrznych. Dodatkowe dofinansowanie będzie także obejmować kilka innych zadań związanych z modernizacją komunikacji miejskiej.

W ubiegłym roku ratusz złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zakupu 24 autobusów elektrycznych oraz 12 ładowarek, które miałyby zostać umieszczone na parkingu dworca autobusowego. Cały projekt jest wyceniony na ponad 85 mln zł., z czego miasto ubiega się o 68 mln zł. Po jego realizacji samorząd planuje ubiegać się o zwrot podatku VAT z zakupionych pojazdów, czyli 15 mln zł. Na tym etapie wkład własny miasta wyniesie 1,4 mln zł.

Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach wyjaśnia, że poszukiwany teren powinien mieć powierzchnię około 20 tys. m/kw., ze względu na planowaną budowę paneli fotowoltaicznych. Ponadto, nowa zajezdnia powinna zawierać miejsca postojowe dla autobusów elektrycznych, ładowarki, magazyny energii, drogi manewrowe i budynek socjalno-biurowy. Miasto przyjmuje oferty do 28 czerwca.

Całkowity koszt projektu modernizacji kieleckiej komunikacji miejskiej, w tym zakup 20 autobusów elektrycznych i budowy nowej zajezdni, ma wynieść ponad 80 mln zł. Projekt obejmuje również unowocześnienie kieleckiej karty Miejskiej, wymianę tablic informacyjnych i zakup nowego oprogramowania do obsługi dworca autobusowego. Całkowity koszt wszystkich zadań wyniesie 141 mln zł., a wkład miasta to 24 mln zł.