Województwo Świętokrzyskie: Czy zarząd zdobędzie absolutorium za rok 2023? Decyzja zapadnie 24 czerwca

Decyzja o tym, czy Zarząd Województwa Świętokrzyskiego otrzyma absolutorium za rok 2023, zostanie podjęta w nadchodzący poniedziałek, 24 czerwca. Wtedy to odbędzie się kluczowe posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, podczas którego radni skupią się na analizie kondycji finansowej regionu w minionym roku.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski, podkreśla, że na najbliższym posiedzeniu radni będą również zobowiązani do wyrażenia swojego stanowiska na temat udzielenia wotum zaufania dla zarządu województwa.
„Jako pierwsze rozpatrzymy sprawozdanie o sytuacji województwa świętokrzyskiego w 2023 roku. Wskazuje ono na społeczno-ekonomiczne okoliczności wpływające na działania zarządu regionu. Zawiera również opis strategii, programów i polityk realizowanych przez zarząd, a także krótkie streszczenie uchwał, które zostały podjęte i wykonane.” – tłumaczy Bętkowski.

Dokument ten posłuży jako podstawa do akceptacji lub odrzucenia przez radnych uchwały dotyczącej udzielenia wotum zaufania zarządowi województwa. Podczas sesji mieszkańcy regionu będą mieli również możliwość wyrażenia swoich opinii na temat sytuacji województwa.
Przewodniczący dodaje: „Radni będą mogli swobodnie wypowiadać się na ten temat, nie zamierzam ograniczać ich wypowiedzi. Mieszkańcy regionu mogą również zabrać głos w dyskusji, pod warunkiem, że zgromadzą 500 podpisów pod swoim wnioskiem o udział w debacie.”

Radni będą także rozważać sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za rok ubiegły. Następnie podejmą uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. W obu przypadkach, dla przyjęcia dokumentów niezbędne jest zdobycie przynajmniej 16 głosów spośród 30 radnych.

Podczas sesji radni będą również omawiać możliwość udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację zadań związanych z ochroną czystości powietrza. Przeprowadzone zostaną głosowania na temat zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024-2040 oraz budżetu województwa na rok 2024.

Budżet przyjęty przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przewidywał dochody na poziomie 1,084 mld zł. Zrealizowano dochody w wysokości 1,022 mld zł, co stanowi 94,3% planu. Planowane wydatki budżetowe wynosiły 1,138 mld zł, natomiast zrealizowano wydatki na poziomie ponad 963 mln zł, co stanowi 84,7% planowanych kosztów. Rok budżetowy zamknął się z nadwyżką budżetową przekraczającą 58 mln zł, mimo planowanego deficytu wynoszącego niemal 54 mln zł.