Zakłady Mesko w składzie konsorcjum dostają rządowe dofinansowanie na rozbudowę i prace badawcze

Grupa jedenastu przedsiębiorstw, wśród których znajduje się Mesko z siedzibą w Skarżysku, została obdarowana wsparciem finansowym od rządu. Kwota dofinansowania wynosi 4 miliardy złotych i zostanie wykorzystana na budowę systemu obrony powietrznej o nazwie Narew. Decyzję o przyznaniu tych środków, które będą przeznaczone na prace badawcze i rozbudowę zakładów, podjęli ministrowie rządu. Konsorcjum będzie mogło rozpocząć korzystanie z tych funduszy jeszcze w bieżącym roku.

„Rada Ministrów zatwierdziła decyzję o dokapitalizowaniu spółek, które są częścią konsorcjum PGZ-Narew. Propozycja ta została przedstawiona przez ministra aktywów państwowych” – informuje Rządowe Centrum Informacji. Posiedzenie Rady Ministrów, na którym zapadła ta decyzja, miało miejsce we wtorek 25 czerwca w Warszawie pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska.

System Narew to zaawansowany system obrony powietrznej. W jego skład wchodzą pociski CAMM, wyrzutnie iLauncher, które są zintegrowane z polskim systemem kierowania i dowodzenia, a także radarem. Wyrzutnie umieszczone są na ciężarówkach marki Jelcz. Projekt Narew ma na celu zapewnienie ochrony siłom zbrojnym oraz obiektom w przypadku ataku powietrznego. Dodatkowo, będzie on stanowił element systemu powszechnej obrony przeciwpowietrznej. „To ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy” – podkreśla Centrum Informacyjne Rządu.

Grupę firm tworzących konsorcjum budujące system Narew tworzy jedenaście podmiotów: Polska Grupa Zbrojeniowa SA (lider), Huta Stalowa Wola SA, Jelcz sp. z o.o., Mesko SA, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA, PCO SA, PIT-Radwar SA, Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 SA, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA, Wojskowe Zakłady Elektroniczne SA oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów SA. Wszystkie te spółki będą dokapitalizowane według świeżo przyjętej uchwały. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Rządowe Centrum Informacji na ten cel przeznaczono 3 888,11 mln zł. Proces dofinansowania rozpocznie się jeszcze w tym roku i ma trwać aż do 2030 roku. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Te pieniądze zostaną wykorzystane między innymi na rozbudowę i modernizację zakładów, a także na zwiększenie możliwości produkcyjnych, serwisowych oraz badawczo-rozwojowych.