Skąd wzięła się nazwa Kielce? Co nam mówią legendy?

Skąd wzięła się nazwa „Kielce”? Jest kilka hipotez

Czy wiadomo, skąd wzięła się nazwa Kielc? Czy ma coś wspólnego z Kiełkiem stojącym na rynku? A może to Celtowie mają coś z tym wspólnego?

Jak powstały Kielce?

Kielce powstały na początku X wieku. Niestety, nie zachował się żaden dokument, który wskazywałby kto ulokował miasto i na jakim prawie. Znany jest jedynie przywilej Leszka Białego, na mocy którego Kielce otoczono murem obronnym.

Wiadomo też, że początkowo miasto było osadą handlową. Była ona położona w bardzo korzystnym miejscu.  Znajdowała się nad rzeką Silnicą, w pobliżu dróg prowadzących do Sandomierza, Radomia i Sulejowa. Osadę zamieszkiwali ją głównie bartnicy i myśliwi. Korzystali oni z bliskości puszczy świętokrzyskiej, dzięki czemu mogli sprzedawać miód, mięso i skóry. Wytapiano tutaj także rudę.

Skąd wzięła się nazwa Kielce? Legendy o powstaniu miasta

Początki miasta nie są dobrze znane, zwłaszcza geneza nazwy. Dlatego powstały legendy. Najbardziej znana dotyczy Mieszka i jego snu. Syn Bolesława Śmiałego odwiedził te tereny podczas polowania. Niestety, w pewnym momencie zgubił swoich druhów. W końcu zmęczony zasnął na polanie, gdzie przyśniło mu się, że został otruty. W tym śnie objawił mu się także św. Wojciech, który nakreślił mu krętą linię, która zamieniła się w strumień. Mieszko, która opadał już z sił, napił się z tego strumienia. Gdy obudził się, także ujrzał źródło i także z niego się napił i również odzyskał siły. Dlatego tę rzekę nazywa się dzisiaj Silnicą. A niedaleko tego miejsca znalazł piękne kły dzika. Obiecał wybudowanie w tym miejscu osady i kościoła. Gród, który tu powstał nazwał Kielcami – od znalezionych tutaj kłów.

Skąd wzięła się nazwa Kielce?  Co nam mówią legendy?

Inna legenda mówi o tym, iż nazwa miasta pochodzi od rodu Kiełczów, którzy mieli to założyć osadę. Możliwe jednak, że kto inny założył to miasto – Celtowie, nazywani tutaj Keltami. I to właśnie od Keltów miałaby wywodzić się nazwa Kielce.

Przypuszczenia historyków

Niestety, historycy nie mają hipotez, które mogłyby jednoznacznie potwierdzić pochodzenie nazwy miasta. Być może w którymś z podań jest choć ziarnko prawdy, ale tego możemy się nigdy nie dowiedzieć.

Dodaj komentarz