Co oznacza C.K w herbie Kielc?

Kielce mają bardzo charakterystyczny herb – w jego polu znajduje się litery CK, co jest rzadko spotykane. Co one oznaczają? Nad tym zastanawiają się zarówno turyści, jak i sami mieszkańcy Kielc.

Pieczęć miejska

Litery C.K pojawiły się już w pierwszej wersji herbu na pieczęci darowanej przez kardynała Fryderyka Jagiellończyka. Herb mógł pojawić się w okresie 1493-1503. Niestety, obecnie trudno jest ustalić, kiedy dokładnie pojawił się herb z literami C.K. Okres powstania herbu wyznaczony jest czasem, w którym urzędował Fryderyk Jagiellończyk.

Pieczęć była stosowana przez biskupa, ale także urząd radziecki – aż do XVIII

Kształtowanie się herbu

Na początku, od czasów pieczęci, w herbie znajdowały się litery C.K oraz korona. Z czasem jednak niektóre elementy herbu się zmieniały. W renesansie koronę otaczały kwiatony. W okresie zaborów jednak herb miasta przestał funkcjonować – Rosjanie zastąpili go herbem świętokrzyskim. Herb wrócił jednak do użytku w dawnej formie już w 1918 r. Herbem i pieczęcią posługiwał się magistrat miasta Kielce.

W dwudziestoleciu wojennym trwały zabiegi, które miały na celu wzbogacenie herbu o takie elementy jak odznaka I brygady i jeleń świętokrzyski. Ostatecznie jednak herb pozostał w prostszej formie – złote litery C.K i korona na czerwonej tarczy renesansowej. W tej formie pozostał do roku 2019. Od tamtego czasu stosuje się tarczę hiszpańską zamiast renesansowej. Tarcza jest obwiedziona czarnym pasem.

Debaty nad nowym herbem trwały już od roku 2005 r. Ostatecznie w 2011 roku MSZ zablokował zmianę. Prace na zmianą trwały jednak nadal i już w 2019 dokonano zmiany. Zmieniono także flagę miasta, a także szarfy prezydenta miasta i radnych.

Znaczenia liter

Litery C.K tłumaczy się na 2 sposoby. Pierwszy to „Civitas Kielce”, czyli „Miasto Kielce”. Drugie tłumaczenie kładzie nacisk na mieszkańców – „Civitas Kielcensis”, czyli „Społeczność Kielc”. Warto też wiedzieć, skąd się w herbie wzięła korona. Jest ona symbolem władzy.

Jak możemy zauważyć, herb Kielc ma długo i dość burzliwą historię. Ale litery K.C od zawsze znajdowały się zawsze w polu.

Dodaj komentarz