W Kielcach powstała jedyna klasa bilardowa w Polsce

We wrześniu ubiegłego roku, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica na kieleckim osiedlu Bocianek, uruchomiona została pierwsza w Polsce klasa bilardowa z rozszerzonym programem języka angielskiego. Uczniowie są zadowoleni, a dyrekcja rozważa uruchomienie kolejnych takich klas.

Szereg korzyści dla uczniów

Do klasy bilardowej, utworzonej w jednej z kieleckich szkół podstawowych, uczęszcza obecnie 25 uczniów. Jak zapewnia Żaneta Szczepaniak, dyrektor placówki, mimo restrykcji związanych z pandemią, dołożono wszelkich starań, aby jak najlepiej sprostać podjętemu wyzwaniu. Dzieci nie tylko poznały historię gry, jaką jest bilard, ale i rozwijają się pod względem językowym. Część lekcji prowadzona jest bowiem w języku angielskim. Duży nacisk położony jest też na sprawność ruchową, dlatego w klasie zwiększona została liczba godzin wychowania fizycznego. Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach nauki gry w bilard, dzięki którym przyswajają sobie zasady uczciwej gry oraz normy etyczne, ćwicząc jednocześnie koncentrację oraz logiczne myślenie, a także wyobraźnię przestrzenną. Dyrektor szkoły podkreśla również, że dzieci uczęszczające do klasy bilardowej osiągają lepsze wyniki w matematyce.

W planach kolejne klasy bilardowe

Pomysł utworzenia klasy bilardowej zrodził się z zamiłowania dyrektor placówki do dyscypliny, jaką jest bilard. Ponadto wśród zatrudnionych w szkole nauczycieli znajdują się mistrzowie Polski i Europy w tym sporcie, na przykład Michał Turkowski, Karol Skowerski czy Bogdan Wołkowski. Program klasy bilardowej nie koncentruje się jednak wyłącznie na opanowaniu sztuki bilardu oraz języka angielskiego. Uczniowie mają bowiem zapewniony szereg zajęć dodatkowych. Zainteresowanie klasą bilardową okazało się na tyle duże, że dyrekcja rozważa utworzenie kolejnej. Co ważne, podczas naboru nie obowiązuje rejonizacja, dlatego szansę na uczęszczanie do niej miałby dzieci z całego miasta. Jednocześnie, jak podkreśla dyrektor, projekt ten nie jest ukierunkowany na kształcenie przyszłych bilardzistów. Uczniowie klasy bilardowej przyswajają sobie szereg umiejętności, takich jak zasady postępowania, uczą się cierpliwości, a także radzenia sobie z przegraną.

Dodaj komentarz