Kielecki geopark zmienia nazwę

Zmiana nazwy Geoparku Kielce na Geonatura Kielce została już oficjalnie zatwierdzona przez radnych. Jest to związane z planowanym wpisaniem kieleckich atrakcji geologicznych do Europejskiej Sieci Geoparków, co ma nastąpić w kwietniu, po blisko trzyletniej procedurze.

Geopark Kielce zostanie przemianowany na Geonatura Kielce

Dyrektor obecnego Geoparku Kielce, Mirosław Hejduk, tłumaczy, że konieczność zmiany podyktowana jest tym, że regionie funkcjonują już dwie inne placówki, które mają podobne nazwy. Mowa o Świętokrzyskim Geoparku oraz Geoparku Kielce. Zbieżność nazw niejednokrotnie była przyczyną pomyłek. Ponadto, jak wskazuje Hejduk, nowa nazwa lepiej odzwierciedla działalność placówki. Odkąd w  jej obrębie zaczął funkcjonować również Ogród Botaniczny, przedmiot jej działalności obejmuje już nie tylko rezerwaty geologiczne, lecz także przyrodę ożywioną.  Użyte w nowej nazwie słowo „geonatura”, w pełni oddaje zdaniem dyrektora istotę takich obszarów jak dziedzictwo naturalne, uwzględniające zarówno przyrodę nieożywioną, jak i ożywioną, edukacja ekologiczna oraz funkcjonowanie Ogrodu Botanicznego.

Rekomendacja UNESCO

Promowanie Kielc poprzez unikalne walory dziedzictwa naturalnego, odbywa się pod hasłem „Kielce Naturalnie”. Idea ta zrodziła się w ubiegłym roku, stanowiąc dodatkowy argument za zmianą nazwy. Takie rozwiązanie zasugerowało też samo UNESCO, w ramach ukończenia procedury przystąpienia „Geoparku Świętokrzyskiego” (zrzeszającego gminy Kielce, Chęciny, Morawica, Nowiny oraz Piekoszów) do Światowej Sieci Geoparków. Jak twierdzi Michał Poros, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin „Geopark Świętokrzyski”, rekomendacja wystosowana przez ekspertów UNESCO dotycząca zmiany nazwy „Geopark Kielce”, związana była z zapewnieniem większej wyrazistości marki „Geopark Świętokrzyski”. Oficjalne zatwierdzenie jej nominacji do Światowej Sieci Geoparków UNESCO, ma odbyć się zgodnie z planem w kwietniu. Dla Kielc oznacza to zupełnie nowe perspektywy promocji dziedzictwa naturalnego i kulturowego w skali międzynarodowej, przy czym niekwestionowanym liderem na tym polu pozostaje właśnie obecny  „Geopark Kielce”, który już wkrótce przemianowany zostanie na „Geonatura Kielce”.

Jeden komentarz w temacie “Kielecki geopark zmienia nazwę

Comments are closed.