Jak skutecznie chronić rośliny?

Szkodliwe organizmy, atakujące uprawy, mogą stanowić duże zagrożenie, którego eliminacja wymaga nierzadko stosowania specjalistycznych środków chemicznych. Przy doborze odpowiedniej metody ochrony należy wziąć pod uwagę rodzaj czynnika chorobotwórczego oraz oddziaływanie wykorzystywanego preparatu na środowisko zewnętrzne. Warto wiedzieć, jakie zabiegi stosować, chcąc zwalczyć schorzenie, dotykające uprawy.

Opryski na bazie fungicydów

Choroby grzybowe stanowią duże utrudnienie dla rolników, gdyż zastosowanie środków ochrony po odkryciu objawów porażenia nie gwarantuje możliwości całkowitego wyleczenia zaatakowanego organizmu. Do ogromnych strat w obrębie upraw prowadzą schorzenia wywoływane przez organizmy zaliczane do rodziny gruzełkowatych. Chcąc zabezpieczyć uprawy przed fuzariozami, należy pamiętać o zintegrowanej ochronie roślin, obejmującej wielokierunkowe działania. Skuteczne rozwiązanie w walce z chorobami grzybowymi stanowią także opryski oraz zaprawy na bazie fungicydów. Są to związki organiczne, które ograniczają proces oddychania szkodliwych organizmów, redukują biosyntezy białek oraz stymulują mechanizmy odpornościowe w obrębie roślin. Przeciwko grzybom można również stosować sole nieorganiczne, stanowiące świetne rozwiązanie w przypadku konieczności zwalczenia mączniaka.

Herbicydy – zastosowanie

Prawidłowy rozwój roślin nierzadko zostaje zaburzony przez gatunki segetalne. Konieczne jest wówczas zastosowanie oprysków herbicydowych, stanowiących uzupełnienie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych. Pestycydy zazwyczaj wykazują działanie selektywne, zwalczając określone grupy chwastów. Nie oddziałują one zarazem negatywnie na uprawiane rośliny. Przykładem nieselektywnych herbicydów są środki, zawierające glifosat. Tego typu produkty stosuje się zazwyczaj przed rozpoczęciem plantacji.

Wykorzystywanie profesjonalnych środków ochrony roślin pozwala osiągnąć zadowalające wyniki upraw. Wysokiej jakości pestycydy, insektycydy i fungicydy, zwalczające najbardziej niebezpieczne organizmy, znaleźć można na stronie Syngenta.pl.

Dodaj komentarz