Dojdzie w końcu do porozumienia, czy rondo będzie nieczynne?

Przebudowa ulicy Domaszowskiej, Żniwej oraz skrzyżowania Al. Solidarności z Al. Tysiąclecia PP, od początku budziła kontrowersje. Teraz firma Trakt SA, która wygrała przetarg na jej modernizację ogłosiła zawieszenie prac. W obwieszczeniu jako przyczynę podano  „godziwą waloryzację kontraktu”, o czym poinformował Miejski Zarząd Dróg w Kielcach.

Sprawa ta od początku budziła emocje ze względu na fakt, że firma Trakt SA wygrała przetarg z bardzo niską ceną. Pojawiło się pytanie kto z podwykonawców zgodzi się na taką kwotę. Już w trakcie trwania umowy, kiedy była ona podpisywana w lipcu 2021 roku,  już pojawił się problem ze znalezieniem firm do prowadzenia prac. Z czasem pojawiły się czynniki zewnętrzne takiej wojna na Ukrainie i ogólny kryzys gospodarczy, co znacznie wpłynęło na cenę materiałów.

Jak podaje MZD w Kielcach: „Od wielu tygodni prowadzone są z firmą Trakt SA negocjacje dotyczące wysokości dodatkowego wynagrodzenia. W ich trakcie Wykonawca zdecydował się jednak na odstąpienie od prowadzenia robót. M.in. w ciągu drogi krajowej prowadzącej tranzyt, co nie może być odbierane inaczej jak forma nacisku na inwestora”.