Dwie placówki edukacyjne czekają na docieplenie

W ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach” zostaną docieplone dwa budynki szkolne. Jedna mieści się przy ulicy Warszawskiej a drugi przy ulicy Hauke-Boska w Kielcach. Budynki otrzymają panele fotowoltaiczne i będą miały zapewnioną izolację termiczną.

„Uczniowie spędzają dużą część czasu w szkole. Ważne, aby zapewnić im zdrowe i komfortowe warunki do rozwoju. Dodatkowo dzięki termomodernizacji budynki zyskają nowe walory estetyczne i użytkowe” – mówi Bożena Szczypiór, wiceprezydent Kielc. Wskazuje również, ze docieplenie oraz inne prace takie jak  , wymiana oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznych mogą stać się przyczynkiem do zaistnienia sporych oszczędności.

Projekt otrzymał dofinansowanie UE w ramach Poziomu 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Za cel wzięto sobie rozwój energetyki odnawialnej na terenach publicznych i mieszkaniowych. Całkowity koszt projektu to 4,21 mln zł, w tym: dofinansowanie 3,55 mln zł.