Akcja „Wszystko gra?” wspiera mieszkańców Kielc

Kultura i sztuka wspierają wsparcie społeczne, zapobiegają depresji i izolacji, wspierają rozwój intelektualny dzieci i młodzieży. Ponadto sztuka pomaga młodym ludziom zapanować nad emocjami i poprawić ich relacje społeczne. Kieleckie Centrum Kultury i Kielecka Galeria Sztuki włączyły się więc w akcję „Wszystko gra?”.

Dlatego miasto Kielce, podobnie jak działacze i instytucje kultury w całej Polsce, chce zachęcać do korzystania z darów kultury jako rozwiązania pogarszającego się stanu psychicznego społeczeństwa.

Według danych ZUS przedstawionych na Europejskim Forum Nowych liczba osób bezrobotnych z powodu chorób psychicznych wzrosła w ciągu ostatnich trzech lat o 25 proc. każdego roku. Można to porównać do choroby zakaźnej, w tym przypadku choroby psychicznej.

We współpracy z Fundacją Off School w ośrodku szkoleniowym Nowe Motywacje STUDIO mogą pojawić się problemy. i jego czynne wsparcie.