II losowanie Loterii Podatkowej

Już we wtorek, 6 czerwca, w Urzędzie Miasta Kielce odbędzie się losowanie w drugiej edycji Loterii Podatkowej pod nazwą „Rozlicz PIT w Kielcach”. W tegorocznym losowaniu ogólna pula nagród wynosi 30 tysięcy złotych. Losowane będą łącznie 10 nagród pieniężnych po 2 000 zł, z czego 5 zostanie przyznanych nowym podatnikom, a 5 stałym uczestnikom loterii. Dodatkowo, nowością w tym roku jest główna nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych.

Zgłoszenia do loterii zostały przyjmowane do 12 maja bieżącego roku. Mógł wziąć w niej udział każdy, kto złożył deklarację PIT za rok 2022 w jednym z Urzędów Skarbowych w Kielcach i jako miejsce zamieszkania podał nasze miasto.

„Zależy nam na tym byśmy razem budowali naszą wspólnotę samorządową. Chcemy by mieszkańcy byli emocjonalnie związani z miastem i jednocześnie czuli wdzięczność za angażowanie się w jego funkcjonowanie. Prawie 40% podatku PIT trafia z powrotem do budżetu miasta. Dzięki temu możemy każdego dnia podejmować działania, które mają na celu poprawę jakości życia nas wszystkich” – przekonuje prezydent Kielc, Bogdan Wenta

W drugiej edycji loterii podatkowej zgłosiło się łącznie 2415 osób, z czego 123 zgłoszenia pochodziły od osób rozliczających się po raz pierwszy w Kielcach. To większa liczba niż w poprzednim roku, gdy ogółem zgłoszeń było 1180 (w tym 73 od nowych podatników).