Szkolenie w Kielcach na rzecz ochrony prawidłowości wyborów

W stolicy regionu świętokrzyskiego, w Kielcach, nie mniej niż 150 osób bierze udział w edukacyjnym procesie prowadzonym przez Korpus Ochrony Wyborów. Szkolenie poprowadzone jest przez ekspertów w dziedzinie prawa i dziennikarstwa, którzy są częścią projektu Akademii Demokracji.

Krzysztof Lipiec, reprezentujący parlament, podkreśla, że głównym celem tego zebrania jest zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem przebiegu przyszłych wyborów. Jak wyjaśnia: – Nadchodzące wybory i referendum to niezwykły moment w demokratycznym cyklu życia naszej społeczności, ale wymaga on również odpowiedniego przygotowania. Dlatego też z radością witamy dzisiaj przedstawicieli Akademii Demokracji w Kielcach – inicjatywy mającej na celu podniesienie kompetencji tych, którzy będą odpowiedzialni za monitorowanie procesu wyborczego. Naszym celem jest zapewnienie transparentności i uczciwości procesu wyborczego, tak aby żaden z jego uczestników nie miał powodu do wątpliwości co do ważności swojego głosu.

Lipiec dodaje, że Korpus Ochrony Wyborów jest liczną grupą biorącą udział w projekcie, ale jest wsparcie także ze strony innych komitetów. Eksperci prawni oraz dziennikarze są liderami procesu szkolenia, pomagając uczestnikom zgłębić akty prawne dotyczące wyborów oraz zdobyć praktyczną wiedzę od profesjonalistów mediów, którzy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami z poprzednich elekcji.