Możliwość dalszego korzystania z budynku socjalnego przy ulicy Młodej 4 w Kielcach

Budynek znajdujący się pod adresem Młoda 4 w Kielcach, pomimo swojej złej reputacji spowodowanej wieloletnim użytkowaniem jako mieszkania socjalne, wykazuje dobrą kondycję architektoniczną. Wyniki badania przeprowadzonego przez ekspertów z Politechniki Świętokrzyskiej sugerują, że po przeprowadzeniu odpowiednich prac renowacyjnych, obiekt ten może nadal być wykorzystywany.

Profesor Jerzy Piotrowski z Politechniki Świętokrzyskiej stwierdził na podstawie przeprowadzonych badań, że stan wnętrza budynku jest mniej optymistyczny i wymaga gruntownej modernizacji. Zwraca uwagę na konieczność unowocześnienia sieci oraz dostosowania klatek schodowych i pomieszczeń do aktualnych standardów bezpieczeństwa. Jednakże mimo półwiecza użytkowania, profesor wskazuje na możliwość dalszego korzystania z tych przestrzeni.

Krzysztof Miernik, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, ujawnia, że obecnie tylko jedna osoba nadal zamieszkuje nieruchomość przy Młodej 4. MZB planuje, aby ostatnia lokatorka opuściła budynek do końca września. Co ciekawe, zgodnie z decyzjami podjętymi przez poprzednie władze miejskie, po przeprowadzeniu wszystkich mieszkańców, budynek miał zostać zburzony. Czy te plany zostaną zrealizowane, to kwestia otwarta.

Marcin Januchta, rzecznik prezydenta Kielc, wyjaśnia, że decyzja o rozbiórce budynku nie została jeszcze oficjalnie zmieniona. Jednakże podkreśla, że brakuje środków na sfinansowanie takiej operacji oraz koniecznych zgód. Dodatkowo sugeruje możliwość zmiany strategii dotyczącej tej nieruchomości. Całkowita powierzchnia terenu przy ulicy Młodej 4, wraz z sąsiednim parkingiem, wynosi pół hektara. Ekspert ds. nieruchomości Krzysztof Wojsy potwierdza atrakcyjność tej lokalizacji i sugeruje możliwość jej wykorzystania przez miasto poprzez renowację budynku lub sprzedaż nieruchomości.