Prace na budowie ścieżek rowerowych w Kielcach

Pomimo braku pracowników i ciągłego zamknięcia chodnika, prace nad budową odcinków ścieżki rowerowej przy ulicy Radiowej, w Kielcach, nie zostały porzucone. W ostatnich dniach, miejsce to prezentowało się jak opuszczone stanowisko pracy. Owa inwestycja, mająca na celu stworzenie nowych metrów ścieżek rowerowych, rozpoczęła się 28 sierpnia. Dzisiaj, czyli w czwartek 21 września, pracownicy z firmy „Zieleni Miejskiej” powrócili na plac budowy.

Mimo że prace początkowo przebiegały płynnie, to przez kilka ostatnich dni plac budowy był pusty. Prezes RPZiUK, Renata Gruszczyńska wyjaśnia, że prace musiały zostać tymczasowo wstrzymane z powodu braku dostawy asfaltu. Dodała również, że wszystkie prace przygotowawcze do położenia masy asfaltowej na ścieżce przy ul. Radiowej zostały już zakończone i teraz trzeba poczekać na dostawę asfaltu. Zapewnia jednak, że asfalt jest już układany i po wyschnięciu oraz odbiorze, ścieżka będzie mogła być użytkowana przez rowerzystów.

Równolegle prowadzone są prace przy budowie innych fragmentów ścieżek rowerowych, a mianowicie przy ulicach: Bohaterów Warszawy, Szymanowskiego, Grunwaldzkiej i Podklasztornej. Całkowity koszt tych wszystkich inwestycji wynosi ponad 480 tys. zł. Zgodnie z planem, budowy powinny zostać zakończone w drugiej połowie października.