Inicjatywa młodzieży z "Norwida" przeciwdziała problemowi nieprawidłowo zaparkowanych hulajnóg elektrycznych

Uczniowie z „Norwida” podjęli się roli autorów dwóch filmów edukacyjnych mających na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na kwestię niewłaściwie zaparkowanych hulajnóg elektrycznych. Filmy stanowią pierwszy etap kampanii społecznej, która została zapoczątkowana przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Kielce ds. Osób Niepełnosprawnych. Faza oficjalnego wprowadzenia kampanii miała miejsce dzisiaj w III LO.

Jerzy Pióro wyraził swoje obawy, podkreślając, że nieodpowiednio pozostawione hulajnogi mogą stanowić poważne zagrożenie dla osób z ograniczoną zdolnością widzenia, ale także utrudniać poruszanie się osobom korzystającym z białej laski czy wózków inwalidzkich. Jego celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców Kielc na ten temat, stąd też kampania edukacyjno-informacyjna ma dotrzeć do różnorodnej publiczności – zarówno do placówek oświatowych państwowych, jak i niepublicznych, a także do studentów lokalnych uczelni.

Wiceprezydent Marcin Chłodnicki zwraca uwagę na brak odpowiednich regulacji prawnych dotyczących korzystania z hulajnóg w Polsce. W związku z tym, obecnie prowadzone są analizy mające na celu wypracowanie odpowiednich regulacji, które pozwolą na skuteczną kontrolę bezpieczeństwa na drogach za pomocą lokalnych przepisów. Istnieje zamiar rozszerzenia uprawnień jednostek bezpieczeństwa w zakresie egzekwowania tych regulacji.

Przedstawiciele Straży Miejskiej oraz Miejskiej Komendy Policji zapowiedzieli swój aktywny udział w kampanii. Planują oni podkreślać ten problem podczas różnorodnych wydarzeń, takich jak wizyty w szkołach.

Warto przypomnieć, że odpowiednim miejscem do parkowania hulajnogi jest chodnik, a dokładniej wyznaczone do tego miejsce. W przypadku jego braku, hulajnogę powinno się zostawić jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, tak aby nie utrudniała ruchu pieszym.