Wzrasta liczba korków w Kielcach z powodu remontów drogowych

Z każdym kolejnym dniem ruch w Kielcach staje się coraz trudniejszy. Remonty dróg, które rozpoczęły się w tym tygodniu, doprowadziły do zamknięcia wielu z nich lub wprowadzenia restrykcji, co znacznie utrudnia poruszanie się po mieście.

Renowacje dróg w centralnej części Kielc prowadzą do czasowego wyłączenia niektórych pasów ruchu. Takie działania mają za konsekwencję tworzenie się dużych korków. Podczas godzin szczytu trudno jest o ruch bez zakłóceń.

Aleje IX Wieków Kielc, główną arterię miasta, obecnie charakteryzuje szczególnie trudny ruch. Jeden z pasów ruchu jest tam zamknięty, a drugi obsługuje ruch w dwóch kierunkach. Poruszanie się ulicami 1 Maja, Jagiellońską, Żelazną i Paderewskiego staje się wyzwaniem, podobnie jak na ulicy Warszawskiej znajdującej się po przeciwnej stronie miasta.

W wyniku zamknięcia ulicy Szczecińskiej w tym tygodniu, natężenie ruchu na ulicy Sandomierskiej znacząco wzrosło. Specjalnie utrudniony jest ruch na lewoskręt w ulicę Źródłową, co wpływa również na sytuację na Źródłowej i Tarnowskiej. Wielu kierowców na Sandomierskiej próbuje zjechać w lewo, blokując tym samym pas do jazdy prosto.

Również ulice Złota i Śniadeckich są zamknięte z powodu prac remontowych, co dodatkowo komplikuje sytuację na drogach sąsiednich. Poprawa sytuacji na drogach Kielc jest możliwa dopiero pod koniec roku, gdy zakończą się prace na Alejach IX Wieków Kielc. Co więcej, planowane są zamknięcia kolejnych ulic w centrum miasta, takich jak Paderewskiego czy Nowy Świat.