Podsumowanie działań policyjnych na drogach Kielc i powiatu kieleckiego

Dnia 12 października, w czwartek, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przeprowadzili akcję „Prędkość”. Działania te miały miejsce na terenie miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego. Głównym celem tej akcji było wyeliminowanie tzw. „piratów drogowych” z ruchu, a także zmniejszenie liczby incydentów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Podczas tej jednodniowej akcji, która trwała od godziny 6:00 do 22:00, policjanci z kieleckiego wydziału ruchu drogowego ujawnili 39 wykroczeń związanych z przekraczaniem dozwolonej prędkości. Niestety, mimo licznych działań prewencyjnych, nadmierna prędkość na naszych drogach stanowi nadal duże zagrożenie.

Przekraczanie dozwolonej prędkości jest główną przyczyną powstania najbardziej tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Dlatego też funkcjonariusze policji z kieleckiego wydziału ruchu drogowego planują systematycznie przeprowadzać podobne akcje, mające na celu podniesienie świadomości kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach.