Rozbudowa miasta w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024

Plan na rok 2024 przewiduje realizację licznych inicjatyw finansowanych z Budżetu Obywatelskiego. Przewidziano realizację dwóch dużych projektów inwestycyjnych, trzynastu małych, trzech zielonych oraz jedenastu nieinwestycyjnych, co łącznie pochłonie sumę 8,4 mln złotych. Wszystko to dzięki zaangażowaniu 24 324 mieszkańców Kielc, którzy wyrazili swoje poparcie dla zaproponowanych pomysłów. W efekcie tych działań, w przyszłym roku miasto zyska nowe obiekty sportowe i rekreacyjne, a także więcej zieleni.

Podczas tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy mieli szansę wybierać spośród 140 różnorodnych projektów. Tak jak w poprzednich latach, głosowanie odbywało się wyłącznie drogą elektroniczną. Każdy głosujący miał prawo do oddania jednego głosu, który mógł podzielić na wsparcie jednego dużego projektu inwestycyjnego, trzech małych, czterech nieinwestycyjnych i dwóch ekologicznych.

Przydzielone na realizację Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku środki wyniosą 8,4 mln złotych. Z tej puli, 5 mln złotych zostanie przeznaczonych na duże projekty inwestycyjne, 2,1 mln złotych na małe, 1 mln złotych na projekty ekologiczne i 300 tysięcy złotych na projekty nieinwestycyjnie.

Po zakończeniu głosowania okazało się, że największe poparcie zdobyły projekty związane z budową kompleksu sportowego „Herby” oraz kompleksu rekreacyjno-sportowego „Dyminy na start!”. W ramach projektów ekologicznych wybrane zostały te związane z nasadzeniem stu drzew w całym mieście, a wśród projektów nieinwestycyjnych – kastracją bezdomnych kocurów.

Wszystkie wybrane do realizacji projekty są dostępne do wglądu na stronie Budżetu Obywatelskiego.