Koniec utrudnień dla kierowców w Kielcach – modernizacja ulicy Wojska Polskiego

Wyczekiwane informacje dla kierowców z Kielc docierają do nas – najpóźniej na koniec listopada planowane jest otwarcie ulicy Wojska Polskiego, która jest główną drogą wyjazdową do Daleszyc i Staszowa. Przewidywany termin finalizacji całej inwestycji to połowa grudnia.

Prace modernizacyjne na 2,5 kilometrowym odcinku ul. Wojska Polskiego od ronda Czwartaków do granic miasta rozpoczęły się lipcu 2022 roku. Pierwotny harmonogram przewidywał zakończenie prac w październiku 2023 roku. Firma TRAKT, odpowiedzialna za realizację inwestycji, wnioskowała jednak o przedłużenie terminu do czerwca 2024 roku, czego nie zaakceptował Miejski Zarząd Dróg w Kielcach. Przyczyną opóźnień miało być m.in. podziemne uzbrojenie drogi.

Jak informuje Jarosław Skrzydło, rzecznik kieleckiego MZD, większość prac już została wykonana. Dotyczy to zarówno modernizacji instalacji podziemnych, jak i prac drogowych. W ostatnim czasie wykonawca skupił się na nowej jezdni ul. Wojska Polskiego, na odcinku ok. 200 m, gdzie zostały ułożone pierwsze warstwy bitumiczne. Prace są również prowadzone przy ulicach Dąbka, Świerkowa oraz Klecka i Chabrowa.

Na chwilę obecną ruch przez ulicę Wojska Polskiego nie jest jeszcze możliwy. Jak wyjaśnia Skrzydło, do pełnego uruchomienia ruchu potrzeba zakończenia kilku elementów, w tym skrzyżowania z ul. Chabrową oraz ronda przy ul. Kleckiej. Mimo to, kierowcy już teraz mogą korzystać z wcześniej wyznaczonych objazdów. Ostateczne otwarcie ulicy planowane jest na koniec listopada, a końcowy termin, do którego firma TRAKT jest zobligowana zakończyć prace to 15 grudnia.

Łączne koszty inwestycji wynoszą ponad 54 mln złotych.