Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego organizuje zbiórkę na rzecz zabytkowych nagrobków

W dniach od 31 października do 2 listopada, tradycyjna kwesta na rzecz konserwacji i ochrony zabytkowych nagrobków będzie miała miejsce. Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego, które ma siedzibę w Kielcach, jest inicjatorem tej corocznej akcji. Organizatorzy apelują do mieszkańców miasta, uczniów oraz ich opiekunów o włączenie się w zbieranie funduszy.

Osoby chcące przyczynić się do zbiórki mogą zgłosić swoje uczestnictwo poprzez wiadomość email na adres [email protected] lub telefonicznie pod numerem 694 774 503.

Wolontariusze biorący udział w kwestowaniu będą dostępni dla darczyńców w kieleckich nekropoliach od 31 października do 2 listopada. Każdy z nich będzie posiadał specjalne identyfikatory oraz zaplombowane puszki na datki, opatrzone nazwą Stowarzyszenia. Biuro koordynujące akcję tradycyjnie ulokowane jest w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego przy ulicy Ściegiennego 15.

Kwestujący będą oczekiwać na hojność darczyńców w godzinach od 8:00 do 18:00.

W ubiegłorocznej edycji zbiórki, przeprowadzonej na terenie kieleckich cmentarzy, udało się zebrać ponad 52 tysiące złotych. Miasto Kielce stanowczo wspiera tę inicjatywę, przekazując w 2022 roku dotację w wysokości 51 tysięcy złotych na ratowanie zabytkowych nagrobków. Dzięki tym środkom Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego zdołało w tym roku odrestaurować jeden duży nagrobek i sześć mniejszych, a także przeprowadzić konserwację siedmiu klap grobowych.