IV Świętokrzyski Kongres Dwujęzyczności: spotkanie nauczycieli i przegląd innowacji w dwujęzycznym nauczaniu

Niedawno, w Centrum Geoedukacji miał miejsce IV Świętokrzyski Kongres Dwujęzyczności, który zgromadził prawie setkę nauczycieli z regionu świętokrzyskiego. Spotkanie było okazją do dyskusji o nowych wyzwaniach i innowacyjnych metodach nauczania dwujęzycznego. Inicjatywę tą zorganizowało Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ŚCDN) z Kielc, a miasto reprezentował wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki.

Podczas Kongresu, edukatorzy oraz dyrektorzy szkół mogli dowiedzieć się więcej o istocie dwujęzyczności i jej roli w społeczeństwie. Prezentowane były także najnowsze metody nauczania dwóch języków, zaprojektowane tak, aby pomóc uczniom w zdobyciu płynności językowej. Wydarzenie było skierowane do wszystkich osób zainteresowanych edukacją dwujęzyczną oraz szeroko pojmowanymi kwestiami dwujęzyczności.

Małgorzata Łakomiec, dyrektor ŚCDN w Kielcach, podkreśliła, że spotkanie jest okazją do dyskusji o wyzwaniach i innowacjach w dwujęzyczności. Zwróciła uwagę na wiele realizowanych projektów, które przynoszą znaczące efekty.

Podczas Kongresu zaznaczono, że w regionie świętokrzyskim obecnie działa 26 placówek stosujących formalne nauczanie dwujęzyczne. Jak zauważyła Katarzyna Nowacka, świętokrzyska wicekurator oświaty, liczba szkół zainteresowanych takim modelem edukacji rośnie – w ubiegłym roku przybyło ich siedem. Większość z nich znajduje się w Kielcach.

W mieście tym nauczanie dwujęzyczne przeprowadzane jest w kilku szkołach podstawowych, w tym SP nr 13 im. Władysława Jagiełły, SP nr 28 im. Żołnierzy 4pp „Czwartaków” oraz SP nr 12 im. Bohaterów Westerplatte. Podobna forma edukacji jest również realizowana w szkołach ponadpodstawowych: VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego, III Liceum Ogólnokształcącym im.Cypriana Kamila Norwida i II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego.

Wiceprezydent Kielc, Marcin Chłodnicki, wyraził wdzięczność dla dyrektorów i nauczycieli zaangażowanych w rozwijanie idei nauczania dwujęzycznego. Planuje on zwiększenie liczby placówek prowadzących nauczanie dwujęzyczne.

Dwujęzyczna edukacja jest także wprowadzana na etapie przedszkolnym. Projekt „Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki”, realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, obejmuje 20 placówek w regionie. W Kielcach, dwujęzyczne zajęcia są prowadzone m.in. w Przedszkolu Samorządowym nr 35, Przedszkolu Samorządowym nr 33 oraz w Oddziale Przedszkolnym przy SP nr 23 im. Jana Pawła II.

Patronat nad IV Świętokrzyskim Kongresem Dwujęzyczności objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.