Centrum Wsparcia Badań Klinicznych: nowa inicjatywa Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii (ŚCO) zlokalizowanym w Kielcach, powstała nowa jednostka o nazwie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Aktywacja tego centrum była możliwa dzięki finansowemu wsparciu w kwocie niemal siedmiu milionów złotych, które ŚCO uzyskało od Agencji Badań Medycznych (ABM).

Pan dr Radosław Sierpiński, prezes ABM, podkreślił znaczenie utworzenia takiej instytucji. Według niego, Centrum Wsparcia Badań Klinicznych stanowi kluczowe uzupełnienie dotychczasowej działalności ŚCO.

Profesor Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, zwrócił uwagę na to, jak powstanie nowego centrum wpłynie na możliwości badawcze lecznicy. Zauważył również ogromne znaczenie wsparcia ABM. „Wdrażając to marzenie stajemy się kompletni. Brakowało nam prawdziwego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. To jest coś więcej niż tylko jednostka badawcza – to instytucja, która ma na celu poszerzanie horyzontów leczenia dla naszych pacjentów” – skomentował prof. Góźdź.

Założeniem nowo utworzonego Centrum jest zwiększenie liczby prowadzonych badań klinicznych, a tym samym poprawa dostępności innowacyjnych terapii dla pacjentów onkologicznych. ABM przekazała na ten cel ponad 6,7 milionów złotych, które zostaną wydatkowane na modernizację i wyposażenie pomieszczeń nowej jednostki.

W ramach realizacji projektu, ŚCO przygotowało specjalne przestrzenie do ambulatoryjnych wizyt pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych. Nowe centrum ma umożliwić badaczom skupienie się na opiece nad pacjentem, podczas gdy wszelkie aspekty administracyjne i zarządzanie badaniami będą leżeć w gestii nowo powstałej jednostki.

Zgodnie z Narodową Strategią Onkologiczną, do roku 2029 w Polsce ma powstać osiem placówek tego typu. Planowane jest również wsparcie rozwoju już działających CWBK w wybranych ośrodkach akademickich.