Kielce świętują powitanie nowych obrońców narodu

W sobotę, 28 października, na placu Wolności w Kielcach, grupa ochotników wyraziła swoją wierność Polsce poprzez złożenie przysięgi wojskowej. Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, pułkownik Adam Włoczewski, przyjęło przysięgę od 163 nowych rekrutów Wojska Polskiego.

Pułkownik Adam Włoczewski poinformował, że część z nowych żołnierzy zostanie skierowana do tzw. aktywnej rezerwy, natomiast pozostali rozpoczną jedenaście miesięczne specjalistyczne szkolenie w różnych jednostkach wojskowych w kraju. Wybór jednostki zależał od deklaracji samego rekruta. Po pomyślnym ukończeniu szkolenia i zdaniu badań lekarskich, będą mieli szansę na oficjalne dołączenie do zawodowych żołnierzy.

Uroczystość ta cieszyła się obecnością senatora Krzysztofa Słonia z partii Prawo i Sprawiedliwość. Senator podkreślił znaczenie tego wydarzenia dla obronności naszego kraju i wyraził swoje zaniepokojenie możliwością ograniczenia liczebności polskiej armii przez większość sejmową. Przypomniał też słowa Napoleona, według których naród, który nie chce utrzymywać swojej armii, może być zmuszony do utrzymania armii wroga.

W uroczystości brał udział również Rafał Nowak, wicewojewoda świętokrzyski. Wyraził on wdzięczność wobec tych, którzy w trudnych czasach zdecydowali się służyć Rzeczpospolitej i złożyli przysięgę na wierność swojemu kraju. Podkreślił, że nowo zwerbowani żołnierze wyrazili gotowość do obrony ojczyzny, nawet za cenę zdrowia czy życia.

Na dzień dzisiejszy, polska armia składa się z 190 tysięcy żołnierzy.