Andrzej Bętkowski zapowiada rekordowy budżet dla województwa świętokrzyskiego na 2024 rok z priorytetem na ochronę zdrowia

Według marszałka Andrzeja Bętkowskiego, województwo świętokrzyskie na rok 2024 ma do dyspozycji niezwykle duży budżet, który zapewni dalszy rozwój regionu. Marszałek Bętkowski ujawnia, że przyszłoroczne dochody wyniosą 1,32 mld zł – najwyższe w historii tej jednostki samorządu terytorialnego, natomiast wydatki przekroczą 1,5 mld zł. Dodatkowo, ponad połowa (55%) całego budżetu zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe i inwestycyjne.

Bętkowski zwraca uwagę, że największa część środków finansowych w przyszłym roku zostanie skierowana na transport i łączność, a więc wsparcie dla inwestycji drogowych oraz przewozów kolejowych i autobusowych. Wśród planowanych inwestycji wymienia między innymi rozbudowę drogi wojewódzkiej 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim, konstrukcję nowego mostu na Kamiennej, tworzenie obwodnicy Nowego Korczyna oraz powstanie dwóch dróg w pobliżu Zawichostu: 755 i 777. Nie zapomina również o planowanej budowie trasy 744 Tychów – Starachowice, obwodnicy Morawicy i drugim etapie budowy obwodnicy Włoszczowy.

Nie ulega wątpliwości, że nadrzędnym celem na 2024 rok jest ochrona zdrowia – podkreśla marszałek Bętkowski. Przypomina, że województwo świętokrzyskie prowadzi siedem jednostek służby zdrowia, w tym trzy największe w regionie: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii oraz Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze. Na te instytucje przewiduje wydatkować ponad 167 mln zł, co stanowi wzrost o 50 mln w porównaniu do roku poprzedniego.

Bętkowski zaznacza także, że kultura jest ważnym obszarem inwestycji. W ubiegłym roku zakończono szereg modernizacji związanych z Muzeum Narodowym, a teraz po remoncie wraca do użytku Teatr im. Stefana Żeromskiego – obiekt, który mocno cieszy marszałka ze względu na zachowanie jego historycznych elementów przy jednoczesnym stworzeniu jednego z najnowocześniejszych technicznie teatrów w Polsce.

Podkreśla on również, że duża część budżetu, wynosząca ponad 80 mln zł, zostanie przeznaczona na tak zwane projekty miękkie, związane z polityką społeczną. Marszałek przyznaje jednak, że plan finansowy województwa spotkał się z krytyką niektórych radnych sejmiku, zwłaszcza w kontekście utrzymania urzędu marszałkowskiego. Wyjaśnia jednak, że finansowanie tej instytucji jest konieczne do obsługi klientów przez wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni sprzęt. Dodatkowo, przypomina o przekazaniu 6 mln złotych do budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Na koniec marszałek Bętkowski podkreśla, że projekt budżetu otrzymał pozytywne opinie zarówno od Regionalnej Izby Obrachunkowej jak i komisji rewizyjnej sejmiku, dlatego powinien zostać zaakceptowany przez radnych.