Nowym dyrektorem Domu Środowisk Twórczych im. Tomasza Zielińskiego w Kielcach jest Jarosław Bukowski

Prezydent miasta Kielce, Bogdan Wenta, 29 grudnia 2023 roku wyznaczył na stanowisko dyrektora Domu Środowisk Twórczych im. Tomasza Zielińskiego Jarosława Bukowskiego. Umowa z nowym dyrektorem obowiązuje od 31 grudnia 2023 roku, a jej termin ważności to sześć lat.

Jarosław Bukowski podkreśla unikalny charakter Pałacyku Zielińskiego, jako miejsca gdzie mieszkańcy mogą spotkać się z wieloma formami sztuki i kultury. Oznajmił, że nie planuje radykalnych zmian, skupiając się raczej na stopniowych modyfikacjach, które mają na celu przyciągnięcie większej liczby odbiorców. Zapowiedział wprowadzenie nowych cykli wydarzeń, kontynuowanie popularnych inicjatyw i konsekwentne uzyskiwanie środków zewnętrznych na rozbudowę oferty koncertów i wystaw oraz konserwację historycznych budynków siedziby organizacji. Chce także lepiej promować Dom Środowisk Twórczych oraz miasto Kielce, wykorzystując potencjał takich miejsc jak Muzeum Hammonda i Dom Praczki.

Dyrektor Bukowski jest szanowaną postacią w Kielcach, znanym konferansjerem, inicjatorem i organizatorem wielu artystycznych i kulturalnych wydarzeń, nauczycielem, instruktorem harcerskim i aktywistą społecznym. Był radnym Miasta Kielce do 28 grudnia 2023 roku i przewodniczył Komisji Edukacji i Kultury RM. Jest absolwentem geografii na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Przez wiele lat uczył w III LO im. C.K. Norwida w Kielcach, za co otrzymał kilkukrotnie tytuł „Belfer Roku”. Po zakończeniu pracy w szkole zdobywał doświadczenie jako menadżer w firmach organizujących targi, a następnie przez prawie 6 lat pracował w Domu Środowisk Twórczych Pałacyk T. Zielińskiego w Kielcach.

Bukowski jest także uznawany za osobę zaangażowaną społecznie. Swój altruizm przypisuje wpływowi harcerstwa na swoje życie. Jako instruktor ZHP brał udział m.in. w organizacji wielu edycji Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. Ponadto, inicjował, organizował i prowadził wiele koncertów charytatywnych i licytacji. Za swoje zaangażowanie został uhonorowany tytułem „Człowiek roku 2016” w kategorii pomoc społeczna przez czytelników Echa Dnia. Kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę w lutym 2022 roku, Bukowski jako pierwszy w Kielcach zorganizował zbiórkę dla uchodźców z Ukrainy.