Warsztaty "Aktywni i Odpowiedzialni" – zaangażowanie młodzieży w kwestie społeczne i ekologiczne w ramach projektu Erasmus+

Warsztaty edukacyjne zatytułowane „Aktywni i Odpowiedzialni” są częścią projektu Erasmus+, nad którym pieczę sprawuje Stowarzyszenie Edukacja przez Internet. Zajęcia te, skierowane do uczniów kieleckich szkół, są dedykowane wyzwaniom związanym z zaspokajaniem bieżących potrzeb społeczeństwa oraz promowaniem globalnej współpracy krajów Unii Europejskiej. Stanowią one przestrzeń do prowadzenia głębokich, otwartych i innowacyjnych dyskusji na te tematy.

Jednym z głównych celów tego projektu jest tworzenie możliwości dla młodzieży do aktywnego udziału w demokratycznych procesach Europy. W równie istotnej mierze promuje on podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz przeciwdziała zmianom klimatu.

W ramach projektu przewidziane są różnego rodzaju działania. Obejmują one warsztaty skoncentrowane na Celach Zrównoważonego Rozwoju, zarówno w kontekście szkolnym jak i lokalnej społeczności, warsztaty na temat modelu EKO prowadzone przez młodzież dla ich rówieśników, spotkania dotyczące aktywizmu obywatelskiego młodzieży oraz warsztaty poświęcone praktycznym aspektom socjokracji. Organizowane są także debaty z ekspertami i warsztaty prowadzone przez młodzież dla ich rówieśników, które mają na celu motywowanie do działania.

W efekcie realizacji tego przedsięwzięcia powstaną pięcioletnie plany dla szkół, tzw. modele EKO, które będą prezentować niewielkie działania realizowalne przez uczniów w ramach terenu szkolnego. Dodatkowo zostaną stworzone Kodeksy dla młodych w obszarze SDG (Zrównoważony Rozwój), które będą promować proekologiczne nawyki. Działania te są krokiem w kierunku realizacji Celów Agendy 2030.

Zajęcia odbywają się w Kielcach oraz Ostrowcu Świętokrzyskim, a pierwsze warsztaty i debata miały miejsce w listopadzie oraz grudniu 2023 roku w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach. W projekt zaangażowany jest również Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika z Kielc. Start projektu datowany jest na początek sierpnia 2023 roku i jest planowany do zakończenia na koniec lipca 2025 roku. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął prezydent Kielc, Bogdan Wenta.