Opóźnienia w pracach przy wyburzeniu dawnej placówki medycznej dla dzieci w Kielcach – kary finansowe dla wykonawcy

Choć budynek dawnej instytucji opieki zdrowotnej dla dzieci, mieszczącej się na ulicy Langiewicza w Kielcach, został zniszczony, proces wyburzenia nie jest jeszcze ukończony. Wykonawca, który nie zdołał przestrzegać harmonogramu, prawdopodobnie spotkają represje finansowe.

Po placówce medycznej dla dzieci na ulicy Langiewicza pozostały tylko zwały gruzu. Budynki zostały rozebrane jakiś czas temu, a od kilku miesięcy trwa wywóz pozostałości, jednak nadal pozostaje wiele do zrobienia. Prace miały zostać ukończone najpóźniej do 28 grudnia, ale ten termin nie został dotrzymany.

Przemysław Chruściel, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, podkreśla: „Umowa z wykonawcą na całościową rozbiórkę budynków i uporządkowanie terenu po dawnej placówce medycznej dla dzieci na ulicy Langiewicza wygasła 28 grudnia 2023 roku. Niestety, zaplanowane w harmonogramie prace budowlane nie zostały zakończone na czas, a także nie przeprowadzono obowiązkowego odbioru końcowego. W związku z tym, że wykonawca nie wywiązał się z umowy, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zamierza podjąć kroki prawne, w tym naliczyć kary umowne. Obecnie prowadzone są rozmowy z wykonawcą dotyczące dalszych działań.”

Prace wyburzeniowe rozpoczęły się 21 stycznia 2023 roku. Już w październiku pojawiły się pierwsze problemy i opóźnienia. Wykonawca tłumaczył je trudnościami ze sprzedażą gruzu i spadkiem cen skupu złomu, a w okresie letnim doświadczył problemów kadrowych. Mimo wielokrotnych dyskusji z wykonawcą, tempo prac nie zostało zwiększone.

Całkowite koszty rozbiórki i uporządkowania terenu wynoszą około 700 tysięcy złotych. Zadanie to było przedmiotem przetargu, do którego zgłosiło się 21 firm z całego kraju. Ostatecznie prace powierzono firmie z gminy Masłów w powiecie kieleckim.

Placówka medyczna dla dzieci na ulicy Langiewicza zaprzestała działalności w swoim pierwotnym miejscu w 2015 roku i przeniosła się do Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. W starych budynkach pozostało wiele przedmiotów, w tym metalowe łóżka, sprzęt medyczny, leki, wenflon, bandaże, imponująca sala operacyjna, telewizory, maszyny do pisania oraz ceramika z epoki PRL-u, wszystko to kontrastujące z kolorowymi rysunkami na ścianach.