Rezultaty zielonej rewitalizacji śródmieścia Kielc dostrzegalne już w kwietniu

Pomimo kontrowersji, nadchodzące zmiany w krajobrazie stolicy regionu świętokrzyskiego będą nieodwracalne. Zielona modernizacja historycznego centrum Kielc jest na finiszu, a pierwsze owoce tego przedsięwzięcia będą widoczne już w kwietniu bieżącego roku.

Prace modernizacyjne postępują w szybkim tempie, szczególnie visible są to w obszarach najbardziej emocjonujących mieszkańców, takich jak przebudowa Rynku czy tworzenie ogrodu przy historycznej synagodze, znajdującej się wzdłuż alei IX Wieków Kielc. Marcin Januchta, rzecznik prezydenta Kielc, poinformował o zarysowaniu ścieżek i posadzeniu roślinności koło starożytnej synagogi.

– Zasadziliśmy buki krzewowe, które będą rosły na skraju jezdni. Zakończono też układanie instalacji podziemnych. Teren został przygotowany do umieszczenia elementów małej architektury i oświetlenia. Wkrótce wykonawca będzie instalować latarnie uliczne, ławki oraz kosze na odpady i poidełka dla zwierząt – wyjaśnił Januchta.

Podczas odnowy skweru im. Sendlerowej rozpoczęto już montaż latarni ulicznych, a w najbliższym czasie planowane są prace związane z instalacją placu zabaw, altan oraz toalet. W tym obszarze wykonano również nową pergolę i wyznaczono nowe ścieżki spacerowe.

Januchta dodał: – Kiedy mówimy o Rynku, widoczna jest demontaż granitowych płyt na odcinku między Rynkiem a ulicą Orlą, a także na placu przed ratuszem. Na „uwolnionym” terenie pojawiły się już nowe rośliny, szczególnie przed urzędem miasta, w pobliżu północnej pierzei Rynku i w okolicach ulicy Warszawskiej. Wzdłuż wschodniej pierzei można zauważyć też nowe drzewa: dąb i świdośliwę. Reszta nasadzeń nastąpi przy odpowiednich warunkach pogodowych.

Była również mowa o pracach nad systemem nawadniania i planowanej instalacji dodatkowej do nawadniania roślin oraz instalacjach elektrycznych na Rynku. Wykonawca będzie też zajmował się fontanną znajdującą się na miejscu – podkreślił rzecznik prezydenta Kielc.

Intensywne prace budowlane przeprowadzono również na ulicy Bodzentyńskiej oraz placu przed kościołem pw. św. Wojciecha. Pozostało jeszcze zainstalować balustrady przy pochylni i pergoli w pobliżu skrzyżowania ulic Bodzentyńskiej i Kościuszki oraz położenie nawierzchni w okolicy zaplecza budowy w pobliżu placu św. Wojciecha.

Władze Kielc zdobyły fundusze na tzw. zieloną rewitalizację śródmieścia z Programu Inwestycji Strategicznych. Projekt ma zostać zakończony w kwietniu 2024 r. Całkowita wartość wszystkich czterech zadań wynosi prawie 22 mln zł, z czego 90% to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład.