Kluczowe inwestycje drogowe w Kielcach rozpoczną się wiosną tego roku

Na wiosnę tego roku ruszą istotne prace drogowe, które będą realizowane na podstawie umów podpisanych przez Miejski Zarząd Dróg i wykonawców. Wybrane do modernizacji zostały ulice Klonowa, Orląt Lwowskich oraz J. Piłsudskiego. Prace obejmą również skrzyżowanie bp. Jaworskiego z J. Piłsudskiego i G. Zapolskiej a także skrzyżowanie Batalionów Chłopskich z Wystawową i Malików.

Niedługo po podpisaniu umów, wykonawcy otrzymają plac budowy i zajmą się opracowaniem tymczasowych organizacji ruchu. Firma Strabag odpowiada za rozbudowę ulicy Klonowej, Orląt Lwowskich oraz skrzyżowania bp Jaworskiego z ulicą Piłsudskiego. Koszt tych dwóch projektów wynosi łącznie 33 miliony złotych, a ich zakończenie planowane jest we wrześniu 2025 roku. Skrzyżowanie ulic Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej przebudowywać będzie firma Trakt – wartość kontraktu wynosi 7,2 mln złotych, a prace powinny zakończyć się do kwietnia 2025 roku. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg udzielił dofinansowania na realizację tych inwestycji w wysokości 23,5 mln złotych.

Zakres prac obejmuje rozbudowę ulicy Klonowej na odcinku od ulicy Orkana do ulicy Turystycznej. Plan zakłada również budowę dróg gminnych 19KDD i 11KDD, budowę ronda turbinowego na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Orkana oraz drugiego ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej z 18 KDD. Przewidziana jest również modernizacja skrzyżowania ulic Klonowej i Turystycznej, a także budowa i przebudowa dróg manewrowych, chodników, dróg rowerowych, zjazdów indywidualnych i publicznych. W ramach projektu planuje się także modernizację przystanków komunikacji miejskiej, usprawnienie odwodnienia drogi i oświetlenia ulicznego oraz dodanie elementów małej architektury takich jak ławki, stojaki na rowery czy kosze na śmieci.

Rozbudowa skrzyżowania ulic Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej obejmuje powiększenie obecnego skrzyżowania do formy dwupasmowego ronda turbinowego z czterema wlotami. Średnica wyspy centralnej wynosić będzie od 23 do 28 metrów. Długość dróg objętych przebudową wynosi 0,2 km w kierunku Malików/Wystawowa i 0,15 km w kierunku Batalionów Chłopskich. Prace obejmują również budowę stanowisk postojowych na ulicy Wystawowej oraz budowę dróg rowerowych i chodników.

W ramach kolejnej inwestycji zostanie przebudowana ulica Orląt Lwowskich oraz odcinek ulicy J. Piłsudskiego o długości 480 metrów. Planowane są tam m.in. budowa chodników, stanowisk postojowych, zjazdów publicznych i indywidualnych, pasa ruchu dla rowerów na ulicy J. Piłsudskiego, a także przebudowa istniejącego przystanku autobusowego. Dodatkowo przewidziano poprawę odwodnienia drogi oraz oświetlenia ulicznego.