Stale rosnąca liczba odwiedzających Punkt Promocji Kielc na Dworcu Autobusowym

Około 4100 osób skorzystało z oferty Punktu Promocji Kielc, lokalizowanego na Dworcu Autobusowym, w ciągu minionego roku. Obserwowany jest stały wzrost liczby odwiedzających tę placówkę. Analiza danych miesięcznych, zebranych od dnia inauguracyjnego otwarcia punktu, ukazuje zdecydowanie rosnącą tendencję.

Punkt Promocji Kielc został uruchomiony 27 maja 2021 roku. Za jego funkcjonowanie odpowiada Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą działające przy Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce. W marcu 2022 roku nastąpiła pięciomiesięczna przerwa w jego działaniu, spowodowana koniecznością wykorzystania tego miejsca do celów rejestracji uchodźców z Ukrainy. Rok 2023 to okres nieprzerwanej, dwunastomiesięcznej realizacji działań promujących Kielce – stolicę regionu świętokrzyskiego, na które przeznaczono pomieszczenia parteru odnowionego kieleckiego Dworca Autobusowego.

Jak zaznacza Dariusz Detka, dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, Punkt Promocji Kielc to nie tylko źródło informacji turystycznych w wielu językach, ale również miejsce edukacyjne i kulturotwórcze. W ramach jego działalności odbywają się warsztaty dla dzieci oraz spotkania dla dorosłych. Istnieje również specjalny projekt dedykowany osobom z zagranicy, mający na celu przybliżenie historii i kultury Kielc.

Punkt Promocji Kielc pełni również funkcję integracyjną, łącząc różne grupy wiekowe i społeczności, w tym seniorów i dzieci. Jak podkreśla Iwona Sabat, kierownik Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą, tworzy on także przestrzeń dla prezentacji twórczości lokalnych artystów w ramach Galerii „Dworzec 17:30”.

W ramach działań Punktu Promocji Kielc współpracuje się z wolontariuszami oraz organizacjami pozarządowymi. Od początku istnienia placówki korzystało z niej blisko 6600 osób, największym zainteresowaniem cieszyły się okresy letnie i wczesnojesienne. Najpopularniejsze dni to wtorki, czwartki i soboty. W ramach realizowanych tu warsztatów uczestniczyło ponad 1300 dzieci z prawie 60 grup ze szkół i przedszkoli Kielc. Zorganizowano także 23 wystawy oraz 2 wystawy plenerowe na Skwerze im. Edwarda Modrzejewskiego.

5 stycznia otwarto tegoroczny cykl ekspozycji, prezentujący prace czterech artystek z Pracowni Ceramika Nova w Bazie Zbożowej w Kielcach. Ich prace będzie można oglądać do 2 lutego tego roku.

W planach na kolejne miesiące są kolejne wystawy, m.in. rzeźby, malarstwa Agnieszki Łuczyńskiej oraz malarstwa i fotografii autorstwa rodziny Barbary, Marka i Marcina Michalskich.

Dariusz Detka zaprasza do współpracy nie tylko instytucje kultury, ale również inne organizacje oraz uzdolnionych kielczan, którzy chcieliby pokazać swoje prace w Galerii „Dworzec 17:30”.