Remont zabytkowej Kamienicy Oleśnickich w Sandomierzu uzyskał pełne finansowanie

Podczas ostatniej sesji rady miasta Sandomierz, radni podjęli decyzję o zgłoszeniu wsparcia finansowego dla planowanego remontu Kamienicy Oleśnickich – zabytkowego obiektu o znaczącej wartości historycznej. Budynek po odnowieniu ma się stać atrakcyjnym miejscem dla turystów. Aby zrealizować ten cel, brakowało 3,7 miliona złotych. Zdaniem radnych, 3,5 miliona złotych na ten cel będzie pochodzić z emisji obligacji komunalnych, natomiast pozostałe 200 tysięcy złotych będzie pochodziło z funduszy własnych gminy.

Wcześniej gmina Sandomierz zapewniła już 9 milionów złotych na ten cel, z czego aż 7 milionów złotych zostało otrzymanych w ramach programu Polski Ład. Burmistrz Marcin Marzec wyraził swoje zadowolenie z decyzji radnych, podkreślając, że te dodatkowe środki umożliwią gruntowne odnowienie tego cennego zabytku. „Dzięki temu będziemy mogli nie tylko zapobiec dalszemu niszczeniu kamienicy, ale też wyposażyć ją na najwyższym poziomie” – dodał burmistrz. Marzec podkreślił także, że po odnowieniu, obiekt będzie dostępny dla turystów przez cały rok i będzie samowystarczalny finansowo.

Miasto wcześniej zabezpieczyło na remont kamienicy mniejszą sumę niż wynosiła najniższa oferta w przetargu. Najkorzystniejsza propozycja cenowa otrzymana w przetargu na remont i wyposażenie kamienicy przewyższała kwotę zabezpieczoną przez miasto o 3,3 miliona złotych. Firma, która zgłosiła tę ofertę, oszacowała koszt prac na 12,5 miliona złotych. Pozostałe dwie oferty były jeszcze droższe. Teraz, kiedy pełne finansowanie jest już gwarantowane, miasto szykuje się do podpisania umowy z wykonawcą.