W Kielcach powstanie poligon strażacki? Decyzja o lokalizacji została już podjęta

Wiadomość o możliwym powstaniu strażackiego poligonu na obszarze ograniczonym przez aleję Na Stadion w Kielcach wywołała wiele reakcji. Urząd Miasta podjął decyzję dotyczącą lokalizacji tej inwestycji, co oznacza, że teren ten jest potencjalnym miejscem na budowę poligonu dla Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) w Kielcach. Według rzecznika prasowego straży pożarnej, nie planują oni realizacji inwestycji na dużą skalę, które mogłyby negatywnie wpłynąć na otoczenie.

Decyzja o lokalizacji została oficjalnie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej 1 lutego. Znajduje się tam informacja, że 31 stycznia wydano decyzję nr 12/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która obejmuje budowę poligonu ośrodka szkolenia KW PSP w Kielcach. Inwestycja ma obejmować działkę nr ewid. 60/107 oraz część działki nr ewid 60/98, obręb 0022, znajdujące się w rejonie al. Na Stadion w Kielcach.

Na stronie urzędu znalazła się informacja, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, na Rynku 1. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym zostało opublikowane, czyli 1 lutego 2024 roku.

Marcin Januchta, rzecznik prasowy prezydenta Kielc, dodaje, że istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji. Możliwe jest złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego lub Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Mogą tego dokonać osoby bezpośrednio związane z tą inwestycją. Dodatkowo, wnioski o odwołanie można składać również do prezydenta miasta. Pana Januchta przypomina jednak, że obecna decyzja dotyczy tylko lokalizacji inwestycji celu publicznego i nie jest jeszcze pozwoleniem na budowę, o które wnioskodawca będzie musiał się ubiegać później.

Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, st. kpt. Marcin Bajur, potwierdza, że straż otrzymała decyzję od miasta i teraz musi zapoznać się z jej treścią. Wyjaśnia, że jeśli poligon zostanie ostatecznie wybudowany, to będzie tam przeprowadzane szkolenie zgodne z wytycznymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Podkreśla również, że poligon ma służyć do ćwiczeń dla strażaków z województwa świętokrzyskiego, zarówno PSP jak i OSP. Według niego, są jedynym województwem, które nie dysponuje takim terenem. Mają też na uwadze otoczenie, nie planują realizacji ćwiczeń, które mogłyby wpłynąć negatywnie na okolicę.

Warto przypomnieć, że już w ubiegłym roku mieszkańcy bloków w okolicy wyrażali swoje obawy związane z powstawaniem poligonu na działce o wielkości 1,2 hektara. Obawiano się m.in. o hałas, bezpieczeństwo oraz wzmożony ruch. W wyniku tych protestów doszło do spotkań mieszkańców z przedstawicielami straży pożarnej, co umożliwiło radny Michał Braun. Uchylono również decyzję z 12 kwietnia dotyczącą lokalizacji inwestycji celu publicznego podjętą przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 31 lipca 2023 roku i przekazano ją do ponownego rozpatrzenia.

St. kpt. Marcin Bajur dodaje, że odbyli kilka spotkań z mieszkańcami i zapewnili ich o swoim stanowisku. Uważa, że część obaw mieszkańców została rozwiana. Straż jest również otwarta na dalszą debatę w przyszłości.