Przekazanie obowiązków dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w ręce Agnieszki Pietrzak

Wicewojewoda Michał Skotnicki miał zaszczyt przekazać Agnieszce Pietrzak formalny dokument powołujący ją na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach. Nominację na pięć lat przyznano jej na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego pełni wiele istotnych funkcji. Jego działania obejmują szeroko pojęte doradztwo rolnicze, skupiając się na promocji nowoczesnych i opłacalnych technologii stosowanych w produkcji rolnej. Specjaliści pracujący w ośrodku doradzają także rolnikom jak zwiększyć rentowność prowadzonych przez nich gospodarstw, mając na uwadze jednocześnie ekologiczne metody produkcji żywności.

Ważnym aspektem pracy ośrodka jest dbałość o ochronę środowiska oraz pomoc w planowaniu i realizacji inwestycji rolnych. Nie tylko wdrażają oni i propagują wyniki badań naukowych w praktyce, ale również prowadzą szkolenia dla rolników i działają na rzecz rozwoju przedsiębiorczości rolniczej. Zajmują się także marketingiem oraz poszukiwaniem alternatywnych źródeł dochodów dla społeczności wiejskich.