Drugie wydanie Winter Camp zakończone. Międzynarodowi studenci i profesorowie odkrywali tajemnice Kielc

Drugie wydanie Winter Camp, czyli konferencji naukowej, która przyciągnęła studentów i akademików z dziewięciu różnych krajów, zakończyło się. To wydarzenie stało się okazją nie tylko do podjęcia intensywnych studiów i wymiany wiedzy, ale także do poznania polskiej kultury, historii oraz architektury. W poniedziałek, 25 marca, w Hotelu Binkowski oficjalnie parafowano umowę o współpracy pomiędzy Akademią Kopernikańską a Stowarzyszeniem ASECU.

Jeśli chodzi o temat przewodni konferencji, nazywanej „Przyszłość współpracy międzynarodowej krajów Trójmorza”, to uczestnicy mogli nie tylko uczestniczyć w wykładach i warsztatach, ale także zwiedzać Kielce i Kraków oraz zapoznać się z ich bogatym dziedzictwem. Podczas spotkania omówiono również zalety studiowania na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Kinga Koziarska z Biura Rektora podkreślała w piątek wzrost popularności uczelni wśród studentów zagranicznych, którzy co roku decydują się tutaj na pełne studia lub częściową wymianę studencką, np. w ramach programu Erasmus. Uczelnia oferuje lekcje zarówno w języku angielskim, jak i polskim, a także zajęcia z języka polskiego i kultury polskiej dla studentów zagranicznych. Koziarska podkreślała, że uniwersytet organizuje różnorodne wydarzenia promujące region i integrujące społeczność studencką.

W poniedziałek 25 marca, podczas finału Winter Camp, uczestnicy spotkali się w Hotelu Binkowski na uroczystym podpisaniu umowy pomiędzy Akademią Kopernikańską a Stowarzyszeniem ASECU. Profesorowie Krzysztof Górski i Grigoris Zarotiadis przemawiali do zebranych, a uczestnicy konferencji otrzymali certyfikaty potwierdzające ich udział.

Krzysztof Górski, sekretarz generalny Akademii Kopernikańskiej, podkreślał znaczenie nawiązywania i rozwijania międzynarodowych kontaktów, ale też pragnienie wyjścia poza duże ośrodki i pokazania Polski od innej strony. Dodał, że Kielce okazały się doskonałym miejscem do realizacji tego celu.

Organizatorami Winter Camp byli przedstawiciele Akademii Kopernikańskiej i Stowarzyszenia ASECU, we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice”.