Zaangażowanie mieszkańców Kielc w akcję ekologiczną "Żonkile za surowce wtórne"

W jednym z centrów handlowych w Kielcach, obserwować można było długą linię ludzi, gotowych do oddania na recykling różnorodnych materiałów takich jak makulatura, plastikowe zakrętki czy zużyte baterie. W zamian za ich ekologiczne zaangażowanie, każdy z uczestników otrzymał niecodzienną wiosenną niespodziankę – żonkile.

Nie tylko mieszkańcy Kielc zdecydowali się włączyć do tej inicjatywy. Do akcji przyłączyli się również urzędnicy, a na czele z nimi stanął Wojewoda Świętokrzyski – Józef Bryk. Z jego inicjatywy, przed budynkiem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zebrano aż 80 kilogramów plastikowych nakrętek, które następnie przekazano do akcji „Żonkile za surowce wtórne”.