Jarosław Klaś: tymczasowy zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Krakowie

26 marca to data, w której Jarosław Klaś wkroczył na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Tymczasowo przejmie te obowiązki na niepełny okres trzech miesięcy, aż do momentu, kiedy nowy Prezydent Miasta Krakowa zdecyduje się na zatrudnienie stałego zastępcy dyrektora.

Nad Referatem Mecenatu Kultury będzie czuwać Jarosław Klaś. To pod jego skrzydłami znajdzie się współpraca z organizacjami pozarządowymi, galeriami, a także program pracowni twórczych. Do jego obowiązków należeć będzie również rozpatrywanie spraw dotyczących przyznawania nagród i stypendiów oraz promowanie kreatywności. W sytuacji, gdy dyrektor Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie będzie nieobecny, jego obowiązki przejmie Małgorzata Hajto – zastępca dyrektora.

Wieloaspektowa postać Jarosława Klasi to połączenie kulturoznawcy, badacza, animatora oraz menedżera kultury. Jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ), a także absolwentem zarządzania kulturą (UJ) i kulturoznawstwa (Ignatianum). Jego pomysłowość i koordynatorskie umiejętności zaowocowały wieloma projektami dotyczącymi dziedzictwa Nowej Huty. Od ponad dekady jest związany z krakowskimi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Jest członkiem wielu instytucji, jak Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Forum Kraków”, Komisja Zarządzania Kulturą i Mediami PAU, Rada Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie oraz Zespół ds. Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa. 1 października 2022 r., po zwycięskim konkursie, objął funkcję dyrektora Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie.

Jarosław Klaś to także pedagog – prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania kulturą, m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest autorem artykułów naukowych i redaktorem kilku książek o Nowej Hucie oraz zarządzaniu kulturą. Za swoją pracę doktorską „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym społeczności lokalnej – przypadek Nowej Huty” otrzymał wiele nagród, w tym nagrodę w XIX edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą ustroju i działalności samorządu terytorialnego, Nagrodę Miasta Krakowa, Nagrodę w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa oraz Nagrodę RESPECTUS im. Marszałka Marka Nawary.