Ulepszanie warunków edukacyjnych w Kielcach: modernizacja dwóch placówek oświatowych

Środowisko edukacyjne dzieci i młodzieży z Kielc ma szansę na znaczą poprawę. Miasto planuje przeprowadzić modernizację dwóch placówek oświatowych, mianowicie Przedszkola Samorządowego nr 21 mieszczącego się przy ul. Krakowskiej 15A oraz Szkoły Podstawowej nr 4, której adres to ul. Warszawska 340. Obecnie trwa postępowanie mające na celu wyłonienie firmy, która podejmie się wykonania prac budowlanych. Termin nadsyłania ofert upływa 23 kwietnia tego roku.

Działania te są częścią projektu „Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach”. Projekt ten obejmuje modernizację przedszkola oraz przebudowę i rozbudowę podstawówki. Zyskał on wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całość inwestycji wyniesie 9 400 000 zł, z czego dofinansowanie stanowi sumę 7 990 000 zł.

Realizacja projektu wpłynie na polepszenie warunków nauki uczniów, jakości kształcenia oraz dostępności placówek edukacyjnych. W ramach modernizacji Przedszkola Samorządowego przy ul. Krakowskiej zaplanowano między innymi docieplenie ścian, wymianę stropodachu, okien, parapetów i drzwi zewnętrznych. Wykonawca zadba także o kominy oraz zamontuje na elewacji budki lęgowe dla ptaków.

W Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Warszawskiej planowane są jeszcze bardziej obszerne prace. Istniejący budynek szkoły zostanie powiększony o nową część o powierzchni ponad 260 m². W jej skład wejdą 3 sale lekcyjne, pokój nauczycielski, pedagoga, dyrekcji i sekretariatu, pomieszczenia dla cateringu, jadalni, zmywalni, świetlicy, szatni i WC. Zaplanowano również instalację windy dla osób z niepełnosprawnościami. W części już istniejącej przewidziano remont pomieszczeń oraz przekształcenie jednej z sal w szatnię.

Działania termomodernizacyjne obejmują docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymianę okien i drzwi, wymianę i docieplenie dachu, rur i rynien, a także instalacji odgromowej oraz modernizację kominów. Prace obejmą także wymianę instalacji wewnętrznych: sanitarnej i elektrycznej.

Projekt przewiduje również zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków, między innymi poprzez budowę nowych schodów, zjazdu z drogi publicznej i bramy wjazdowej od strony ul. Warszawskiej. Na wykonanie wszystkich prac budowlanych firma wybrana w przetargu będzie miała 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.