Ważna inwestycja infrastrukturalna w Domaszowicach: budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej

Podczas niedawnej wizyty Mirosława Gębskiego, starosty kieleckiego i Tomasza Lato, wójta gminy Masłów, zwrócono uwagę na istotną dla lokalnej społeczności inwestycję w Domaszowicach. Inwestycja ta, skupiająca się na konstrukcji brakującego chodnika wzdłuż drogi powiatowej o długości 450 metrów, przyczyni się do znacznej poprawy infrastruktury i bezpieczeństwa mieszkańców.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 mln 216 tys. zł, z czego dofinansowanie Regionalnego Funduszu Rozwoju Drogi wynosi ponad 973 tys. zł. Dodatkowo, środki powiatu wkładają do niej ponad 93 tys. zł, a środki gminy ponad 149 tys. zł.

Inwestycja ta obejmuje szereg działań: konstrukcję i przebudowę zjazdów razem z przepustami, tworzenie jezdni oraz prawostronnego chodnika o szerokości 2 metrów, budowę indywidualnych zjazdów, modernizację rowów odwadniających oraz kanału technologicznego.

Dla Domaszowic jest to kluczowy moment, który otwiera nowe perspektywy dla wszystkich korzystających z tej trasy. Planowane prace nie tylko podniosą komfort ruchu pieszych, ale także zwiększą atrakcyjność miejscowości. Zaangażowanie lokalnych władz, w tym radnego Artura Lisa, który zabiegał o tę inwestycję, przyczynia się do transformacji Domaszowic w doskonale zarządzane przestrzenie publiczne.

Starosta Mirosław Gębski akcentował znaczenie inwestycji dla społeczności: “Inwestycja ta przyczyni się do zmiany oblicza Domaszowic. Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest priorytetem, a nowy chodnik to krok ku lepszej przyszłości dla naszej społeczności.”

Wójt Tomasz Lato wyraził swoje zadowolenie z możliwości realizacji takiego projektu wspólnie z powiatem. – Dzięki skutecznej współpracy na różnych szczeblach udało nam się zdobyć fundusze, które teraz widocznie wpływają na pozytywną transformację krajobrazu naszej gminy – dodał.