Tworzenie przestrzeni muzealnej dostosowanej do potrzeb osób z dysfunkcjami

Stefan Żeromski Museum bierze pod uwagę rozwinięcie swojej siedziby w taki sposób, aby spełniać oczekiwania odwiedzających z różnymi dysfunkcjami. W celu doszlifowania szczegółów projektu, dyrektor instytucji, Sylwia Zacharz, zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 16 kwietnia, o godzinie 17:00 w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.

Pani Zacharz podkreśla, że jest to druga runda konsultacji, tym razem skierowana do osób ze szczególnymi potrzebami. Chodzi tu głównie o zdobycie wglądu w to, co powinno zostać zmienione lub ulepszone w muzeum, aby stało się bardziej dostępne i atrakcyjne dla tej grupy gości. Konsultacje będą dotyczyć zarówno oferty edukacyjno-kulturalnej jak i udogodnień architektonicznych.

Obecna lokalizacja muzeum, w dawnej szkole, nie spełnia wielu standardów dostępności. Szczególne trudności mają osoby z problemami z poruszaniem się. Dyrekcja liczy na to, że nowe przestrzenie umożliwią zwiedzanie muzeum przez osoby z różnymi dysfunkcjami.

Planowane jest utworzenie nowego obszaru muzealnego w budynkach przy ulicy Jana Pawła II. Te obiekty mogły zostać zakupione przez Muzeum Narodowe dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jednym z nich znajdowało się mieszkanie dyrektora gimnazjum. Planuje się tam urządzić stałą ekspozycję na piętrze i czasowe wystawy w podziemiach. Na tyłach willi planuje się salę edukacyjno-konferencyjną i magazyny zbiorów, a boczny budynek dawnej oficyny zostanie przeznaczony na kawiarnię.

Muzeum Narodowe w Kielcach, którego filią jest Muzeum Stefana Żeromskiego, planuje zdobyć fundusze na modernizację budynków z programu FENiKS. Przygotowania wniosku są już w toku. Zastępca dyrektora do spraw administracyjnych Muzeum Narodowego, Magdalena Klamka, wyjaśnia że pomocna okaże się specjalistyczna firma. Nabór wniosków trwa od 3 czerwca do 30 września, a cała dokumentacja musi być przygotowana i pozytywnie oceniona do końca tego okresu.