Gmina Końskie inwestuje w cyberbezpieczeństwo dzięki rządowemu programowi

Fundusze rzędu prawie miliona złotych zdobyła Gmina Końskie, które przeznaczy na rozbudowę swojego systemu cyberbezpieczeństwa oraz na edukację personelu. Inwestycja ta ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w przypadku ataków hakerskich oraz prewencję przed ewentualnym wyciekiem danych.

Według informacji udzielonych przez burmistrza Końskich, Krzysztofa Obratańskiego, gmina planuje wymienić część swoich serwerów. Dodatkowo, zakupi dostęp do zaufanej chmury internetowej, która będzie służyć jako miejsce przechowywania danych.

Gmina Końskie podpisała umowę o dofinansowaniu na kwotę przekraczającą 800 tysięcy złotych. Większość tych funduszy zostanie przeznaczona na wymianę sprzętu, natomiast 100 tysięcy złotych zostało zarezerwowane na szkolenia i kursy dla pracowników urzędu – tłumaczy Obratański.

Burmistrz zaznacza, że głównym celem takich działań jest zwiększenie świadomości pracowników na temat zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem. Cyberprzestępcy często wykorzystują nieuwagę pracowników do przełamania zabezpieczeń, dlatego istotne jest, aby odpowiednio przeszkolić personel jednostek, które przechowują dane obywateli.

W ramach tej inwestycji, dwa kluczowe instytucje – Urząd Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zostaną w pełni wyposażone w sprzęt do ochrony przed atakami hakerskimi. To właśnie w tych miejscach przechowywane są cenne dane, których utrata mogłaby przynieść niepowetowane straty – podkreśla burmistrz Obratański.

Środki finansowe na te działania pochodzą z rządowego programu Cyfrowa Gmina, dostępnego dla samorządów na terenie całej Polski.