W Kielcach trwają konsultacje społeczne dotyczące budowy nowych dróg rowerowych i chodników

Początek konsultacji społecznych odnośnie planowanej realizacji projektu koncepcyjnego budowy dróg rowerowych, ścieżek dla pieszych oraz chodników wzdłuż wybranych ulic w mieście Kielce, przypada na poniedziałek, 29 kwietnia. Przedmiotowe inwestycje mają zostać zrealizowane przy ulicach: Żelaznej, Gosiewskiego, Zagnańskiej oraz Szajnowicza-Iwanowa, pomiędzy ulicami Massalskiego a Malików. Mieszkańcy mają możliwość zgłaszać swoje uwagi do 19 maja bieżącego roku.

Głównym celem przeprowadzanych konsultacji jest zapoznanie społeczności lokalnej z proponowanymi zmianami oraz pozyskanie opinii i sugestii, które mogłyby pomóc w wyborze najbardziej odpowiednich rozwiązań. Dokumenty takie jak plan orientacyjny, projekt koncepcyjny czy formularz online do zgłaszania uwag dostępne są na platformie IDEA Kielce.

Rozwój infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów w Kielcach to zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Całkowite koszty projektu wynoszą 11 899 821,59 PLN, z czego dofinansowanie z UE stanowi 10 114 848,34 PLN, a wkład własny miasta to 1 784 973,25 PLN. Projekt przeszedł już pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, znajduje się obecnie na etapie finalizacji dokumentów do podpisania umowy.

Planowane inwestycje przewidują stworzenie infrastruktury rowerowej o długości 2,6 km (z czego odcinek Zagnańska, Gosiewskiego, Żelazna ma liczyć 1,2 km, a Szajnowicza – Iwanowa – 1,4 km) oraz budowę lub przebudowę chodników o długości 1,6 km.

W ramach projektu powstaną również trzy Miejsca Obsługi Rowerzystów, które znajdować się będą przy pętli autobusowej przy ulicy Zagnańskiej, przy kieleckim zalewie oraz na skrzyżowaniu alei Szajnowicza – Iwanowa z ulicą Malików. Ponadto planowane jest wybudowanie dwóch parkingów typu „bike&ride”, położonych przy placu Niepodległości obok dworca PKP oraz w Centrum Komunikacyjnym. Każdy z tych obiektów będzie wyposażony w 10 stanowisk do przymocowania roweru.