Nowo wybrani radni Kielc rozpoczęli kadencję 2024-2029

Podczas inauguracyjnej sesji Rady Miasta Kielce kadencji 2024-2029, nowo wybrani radni spotkali się po raz pierwszy. W uroczystym obradzie uczestniczyli wszyscy, z wyjątkiem Marcina Chłodnickiego z Lewicy. Unowocześnieniem zakończyło się wybieranie przewodniczącego – funkcję tę wypełniać będzie Karol Wilczyński reprezentujący Koalicję Obywatelską.

Na sesji w roli radnego seniora wystąpił Jarosław Karyś, który odczytał przysięgę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojego miasta i jego mieszkańców”. To właśnie on miał zaszczyt rozpocząć obrady.

Po złożeniu ślubowania przez 24 radnych, przystąpiono do wyboru przewodniczącego. Radni zgłosili jedynie jedno nazwisko – Karola Wilczyńskiego z Koalicji Obywatelskiej. Podczas tajnego głosowania aż 19 rajców udzieliło mu swojego poparcia, a 5 wstrzymało się od głosu.

Przy okazji wybrano również wiceprzewodniczących Rady Miasta Kielce. W ich gronie znaleźli się Anna Mazur-Kałuża, Jarosław Machnicki i Marcin Stępniewski.

W ostatnich wyborach samorządowych kielczanie mieli możliwość wybierania spośród 25 kandydatów na radnych. Ostatecznie mandaty zdobyli przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej (Katarzyna Czech-Kruczek, Katarzyna Kaleta, Monika Kowalczyk, Jarosław Machnicki, Michał Piasecki, Wiktor Pytlak, Karol Wilczyński, Kamila Wojda-Misiuda, Katarzyna Zapała i Kamil Żurek), Prawa i Sprawiedliwości (Elżbieta Hermanowska, Anna Jaworska-Dąbrowska, Jarosław Karyś, Piotr Kisiel, Wiesław Koza, Dariusz Kozak, Michał Płatek, Natalia Rajtar, Marcin Stępniewski i Arkadiusz Ślipikowski), komitetu Przyjazne Kielce (Maciej Bursztein, Dariusz Gacek, Maciej Jakubczyk i Anna Mazur-Kałuża) oraz Lewicy reprezentowanej przez Marcina Chłodnickiego.

Wydarzenia