Wybór członków rady powiatu kieleckiego staje się problematyczny

Wybór członków rady powiatu kieleckiego staje się coraz bardziej skomplikowany. Po odrzuceniu przez radnych kandydatury Tomasza Zbróga z Suwerennej Polski, reprezentanci partii Prawo i Sprawiedliwość postanowili przerwać obrady do poniedziałku, 13 maja, do godziny 13:00. Propozycja ta spotkała się z pozytywną reakcją pozostałych radnych.

Przed przerwaniem obrad, na stanowisko starosty wybrano Tomasza Plebana, członka Prawa i Sprawiedliwości. Drugie miejsce w hierarchii tej instytucji, czyli rolę wicestarosty, objął Tomasz Dulny, również reprezentujący tę samą partię. Pierwszym członkiem zarządu został natomiast Mariusz Ściana, który już wcześniej pełnił tę funkcję.

Anna Krupka, przewodnicząca świętokrzyskich struktur PiS, także brała udział w obradach. Kiedy zapytano ją o komentarz na temat zaistniałej sytuacji, podkreśliła znaczenie faktu, że to właśnie Tomasz Pleban i Tomasz Dulny zostali wybrani na najważniejsze stanowiska. Zapewniła, że rada powiatu kieleckiego zostanie w pełni sformowana i będzie skutecznie zarządzać samorządem.

Anna Krupka potwierdziła również, że rekomendowana osoba na kolejne miejsce w zarządzie to obecny starosta kielecki, Mirosław Gębski.