Zoptymalizowane świadczenia zdrowotne w regionie świętokrzyskim dzięki opiece koordynowanej

Więcej placówek medycznych na terenie województwa świętokrzyskiego zaczyna oferować usługi zdrowotne w ramach tak zwanej opieki koordynowanej. Ten innowacyjny program pozwala pacjentom na leczenie najczęściej występujących chorób przewlekłych bezpośrednio u lekarza pierwszego kontaktu, eliminując potrzebę konsultacji ze specjalistą. W ramach tego modelu opieki, możliwe są również konsultacje dietetyczne oraz edukacja na temat sposobów radzenia sobie z chorobami przewlekłymi.

Agnieszka Białas-Sitarska, przedstawicielka świętokrzyskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, podkreśla, że korzyści z opieki koordynowanej mogą czerpać pacjenci, u których wcześniej diagnozowano choroby przewlekłe. Teraz to lekarz rodzinny przejmuje odpowiedzialność za dalsze leczenie i monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. Lekarz pierwszego kontaktu może również zlecić specjalistyczne badania diagnostyczne, takie jak echo serca, holter, USG, EKG oraz pakiet badań cukrzycowych – co wcześniej było uprawnieniem wyłącznie specjalisty. Po przeprowadzeniu badań, lekarz rodzinny analizuje wyniki, a ewentualne wątpliwości konsultuje ze specjalistą.

– Dzięki modelowi opieki koordynowanej pacjent otrzymuje szybszy i łatwiejszy dostęp do specjalistycznych porad, co skraca czas do rozpoczęcia leczenia. Dodatkowo, wprowadzone innowacje umożliwiają rozszerzenie listy badań diagnostycznych realizowanych przez lekarza pierwszego kontaktu. Ten model pozwala również na szybsze skierowanie pacjenta do specjalisty oraz rozpoczęcie działań edukacyjnych – mówi Agnieszka Białas-Sitarska.

Program opieki koordynowanej jest odpowiedzią na potrzeby osób cierpiących na najbardziej powszechne schorzenia, takie jak choroby serca, cukrzyca, choroby płuc i zaburzenia endokrynologiczne.

– Model opieki koordynowanej skierowany jest do pacjentów z przewlekłymi schorzeniami oraz tych leczonych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Ten sposób leczenia zakłada współpracę między lekarzem pierwszego kontaktu, specjalistami, pielęgniarką oraz dietetykiem. Obejmuje on profilaktykę, diagnostykę, leczenie i edukację pacjenta na temat chorób takich jak kardiologia, diabetologia, endokrynologia, pulmonologia i nefrologia – wyjaśnia Agnieszka Białas-Sitarska.

Lekarze pierwszego kontaktu otrzymują od Narodowego Funduszu Zdrowia dodatkowe środki finansowe, które są przeznaczane na realizację badań diagnostycznych. Program opieki koordynowanej funkcjonuje od czwartego kwartału 2022 roku w wybranych przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Placówki zainteresowane dołączeniem do programu powinny skontaktować się z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Na terenie województwa świętokrzyskiego ten nowoczesny model leczenia jest realizowany przez 67 przychodni, co stanowi ponad jedną trzecią wszystkich placówek w regionie. Do tej pory z opieki koordynowanej skorzystało 419 tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Ciekawostki i szczegółowe informacje na temat opieki koordynowanej będą omawiane podczas audycji „Punkty Widzenia”, która odbędzie się w czwartek, 9 maja, o godzinie 16:30.