Przebieg egzaminu ósmoklasisty z matematyki – szczegółowy raport z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27 im. K. K. Baczyńskiego

Egzamin z matematyki dla ósmoklasistów, który trwał dokładnie jedną godzinę i czterdzieści minut, składał się zarówno z pytań otwartych, jak i zamkniętych. Celem tego egzaminu było ocenienie umiejętności uczniów w zakresie wykonywania obliczeń oraz ich zdolności do logicznego myślenia i tworzenia argumentacji.

Jak donosi Małgorzata Sowa, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27 im. K. K. Baczyńskiego, egzaminy szkolne odbyły się zgodnie z planem, bez żadnych incydentów czy zakłóceń. Do sprawdzianu przystąpiło w sumie 48 uczniów, reprezentujących dwie klasy ósmej tej placówki. Większość spośród nich rozwiązywała standardowe arkusze egzaminacyjne, ale była też grupa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wśród nich byli ci, którzy cierpią na przewlekłe choroby, borykają się ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu autyzmu. Byli również uczniowie ze słabym wzrokiem, a nawet tacy, którzy swoje odpowiedzi wprowadzali za pomocą komputera. Należy dodać, że wśród zdających znaleźli się także uczniowie z Białorusi i ci, którzy mają status uchodźcy wojennych z Ukrainy.

Arkusze egzaminacyjne z matematyki na ten rok charakteryzowały się mniejszą ilością pytań otwartych w porównaniu do arkuszy opartych na pełnej wersji podstawy programowej. Uczniowie mają szansę na zdobycie łącznie 25 punktów – 15 punktów mogą zdobyć za poprawne odpowiedzi na pytania zamknięte, a kolejne 10 punktów za pytania otwarte.

Rezultaty egzaminów ósmoklasistów zostaną przekazane szkołom przez okręgowe komisje egzaminacyjne już 3 lipca 2024 roku. Dopiero wtedy poznamy wyniki, które osiągnęli nasi tegoroczni uczniowie klas ósmych.