Komunikat o obowiązkowych ćwiczeniach przeciwpożarowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Promniku

W odpowiedzi na wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 lutego 2020 r., dotyczące ochrony przeciwpożarowej dla obiektów budowlanych i innych miejsc służących do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Promniku zawiadamia o planowanych działaniach.

21 maja 2024 r. zostaną przeprowadzone obowiązkowe ćwiczenia skupiające się na postępowaniu podczas pożaru i prawidłowym funkcjonowaniu Systemu Alarmowania Pożarowego czy też procedur ewakuacyjnych i akcji gaśniczych na obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów/Skladu Odzysku-Promnik.

W związku z planowanym wydarzeniem, dzień 21 maja 2024 r. będzie obfitował w pewne zmiany operacyjne. W godzinach od 9:00 do 12:00 przyjmowanie odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku zostanie tymczasowo zawieszone. Zwracamy się z uprzedzeniem do wszystkich zainteresowanych, aby dostosowali swoje harmonogramy zbiórek i dostaw odpadów, aby uniknąć niepotrzebnego oczekiwania w długich kolejkach na wejście i rozładunek.