Władze Kielc chcą wzmocnić współpracę z młodzieżą: plany na nowe projekty i inicjatywy

Podczas piątej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Kielce, prezydentka miasta Agata Wojda zapowiedziała chęć intensyfikacji współpracy z młodymi mieszkańcami. Wyraziła przekonanie o konieczności dawania młodym ludziom szansy na większą partycypację w decyzjach dotyczących ich samych. W spotkaniu, obok prezydentki miasta, wzięli udział przewodniczący Rady Miasta Karol Wilczyński oraz radni Kamila Wojda-Misiuda, Wiktor Pytlak i Dariusz Gacek.

Jędrzej Kleszcz, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Kielce, wyraził gratulacje dla nowo wybranych przywódców miasta. Prezydentka Wojda odpowiedziała na te gratulacje, dziękując – szczególnie młodym kielczanom – za ich aktywność społeczną, która wykracza poza ramy szkolnych obowiązków.

Agata Wojda zaznaczyła również, że nowa administracja miasta ma zamiar wprowadzić wiele kwestii do konsultacji z młodzieżą. Zadaniem młodych radnych będzie gromadzenie opinii od mieszkańców Kielc, którzy właśnie wkraczają w dorosłość. Prezydentka wyraziła obawy o istniejącą lukę w miejskich ofertach dotyczących aktywizacji młodzieży i wyraziła chęć jej zapełnienia. Podkreśliła przy tym, że młodzi radni są dla niej najlepszymi pomocnikami w tej kwestii, z racji łatwiejszego nawiązania kontaktu z rówieśnikami.

Agata Wojda podkreśliła także, że miasto planuje współpracować ze swoją młodzieżą nad projektami, które umożliwią finansowanie inicjatyw Młodzieżowej Rady Miasta oraz wymianę doświadczeń z młodymi radnymi innych miast Polski. Zachęciła do nieskrępowanej komunikacji i wyraziła przekonanie o możliwości efektywnej współpracy.

Przewodniczący Rady Miasta Kielce, Karol Wilczyński, zapewnił młodych radnych o ich mile widzianym udziale w posiedzeniach Rady Miasta Kielce, spotkaniach komisji czy jego gabinecie. Wyraził otwartość na pomoc w realizacji ich projektów i zrozumienie dla potrzeby działania takich nieformalnych organizacji.

W ramach spotkania Młodzieżowa Rada Miasta Kielce omawiała m.in. projekt organizacji turnieju Debat Oksfordzkich oraz swoje zaangażowanie w „Budzenie Sienkiewki”. Przewodniczący Jędrzej Kleszcz zaprosił wszystkich do wspólnej celebracji Dnia Dziecka w „Leśnej Strefie”, tworzonej wspólnie ze Stowarzyszeniem Staszicowskim, gdzie od 31 maja do 2 czerwca na ul. Leśnej 16 będą miały miejsce różne atrakcje dla dzieci.

Na koniec spotkania, prezydentka Agata Wojda zaprosiła młodych radnych do aktywnego udziału w organizacji czerwcowego Święta Kielc.