XXI Świętokrzyskie Dni Profilaktyki: Dzieci i młodzież na czele atrakcji w Parku Miejskim

Świętowanie XXI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki miało miejsce w Parku Miejskim, przyciągając tłumy mieszkańców. Występy zorganizowane przez młodych reprezentantów klubów, świetlic środowiskowych i ognisk wychowawczych z Kielc stanowiły główną atrakcję wydarzenia. Znane postacie publiczne, takie jak Bartłomiej Zapała, wiceprezydent Kielc, Krzysztof Gąsior, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji, Grzegorz Sowiński, zastępca dyrektora Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta i Anna Dusza-Ciechanowska, kierownik Referatu Promocji Zdrowia i Profilaktyki, spotkały się z mieszkańcami podczas festynu.

Wiceprezydent Kielc, Bartłomiej Zapała, podczas otwarcia festynu podkreślił znaczenie wydarzenia jako idealnego przykładu współpracy pomiędzy miastem, instytucjami i organizacjami społecznymi. Celem tej współpracy jest budowanie odporności na potencjalne zagrożenia dla zdrowia. Wyraził swoje podziękowania za zaangażowanie wszystkich uczestników i stworzenie niezwykle pozytywnej atmosfery.

Organizatorami imprezy były: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Kielce. W festynie wzięło udział wiele instytucji, w tym Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Kielcach MONAR, SIEMACHA, Świętokrzyski Klub Abstynentów „RAJ”, Wolna Strefa, Caritas Diecezji Kieleckiej, Ognisko Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, Fundacja Gramy z Tobą i wiele innych.