Wsparcie dla Klubów Senior+ w Skarżysku-Kamiennej umożliwi kontynuowanie ich działalności

Skarżysko-Kamienna to miejsce, gdzie seniorzy mogą rozwijać swoje pasje i aktywności dzięki wsparciu dwóch Klubów Senior+. Oba kluby niedawno otrzymały dofinansowanie od urzędu wojewódzkiego, co umożliwi pokrycie części kosztów związanych z ich codzienną działalnością.

W Skarżysku-Kamiennej funkcjonują dwa takie kluby – jeden z nich powstał przy ulicy Norwida w 2017 roku, a drugi na Rynku rok później. Obydwie placówki są prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS). Wypada również wspomnieć, iż sumaryczne koszty utrzymania tych klubów w bieżącym roku wyniosą blisko 350 tysięcy złotych. Niemniej jednak, zdobyta dotacja przekracza 84 tysiące złote – jak poinformował prezydent Skarżyska Arkadiusz Bogucki.

Dofinansowanie umożliwia pokrycie około 24% kosztów utrzymania klubów. Chociaż ten procent może wydawać się niewielki, jest to istotna pomoc. Reszta funduszy pochodzi z budżetu miasta, jak zauważył prezydent.

Każdego dnia w klubach uczestniczy kilkadziesiąt osób starszych, które korzystają z szerokiej oferty. Wśród proponowanych aktywności są różnorodne zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, jak wykłady, prelekcje, wycieczki, koncerty, seanse kinowe czy spektakle teatralne. Kluby dbają również o kondycję fizyczną seniorów, organizując marsze nordic walking, gimnastykę oraz inne formy aktywności na świeżym powietrzu. Uczestnicy klubów są również regularnie informowani o różnych formach pomocy dostępnej w MOPS, zarówno finansowej jak i innej, np. poradnictwo od pracowników socjalnych.

Skarżysko-Kamienna planuje również przekształcenie MOPS w Centrum Usług Społecznych. Jest to kolejny krok w kierunku zapewnienia seniorom kompleksowej opieki.